Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. ceza dairesi e:2015/3785, k:2017/2979T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi


Esas No:2015/3785
Karar No:2017/2979
K. Tarihi:24.4.2017

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığın temyizinin resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik olduğu cihetle, buna hasren yapılan incelemede;
Suç tarihinin, sahte nüfus cüzdanının sanığın üzerinde ele geçirildiği 15.02.2013 olduğu dikkate alınarak gerekçeli karar başlığının buna göre Mahkeme tarafından düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
Sanığın, sahte nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus müdürlüğüne müracaatla sahte nüfus cüzdanını temin etme eyleminin zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağının gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış; adli emanetin 2013/4828 sırasında kayıtlı suça konu nüfus cüzdanının akıbeti hakkında mahallinde bir karar verilmesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan haklardan sanığın sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverilme tarihine kadar uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizliğinin Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda infaz aşamasında yeniden değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, temel cezayı teşdit gerekçesi, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 24.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:54.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim