Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/4229, k:2017/3165T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/4229
Karar No:2017/3165
K. Tarihi:11.10.2017

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme
HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında; ...'i tasarlayarak öldürme suçundan TCK'nun 82/1-a, 29, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 18 yıl 4 ay hapis cezası.
2- Sanık ... hakkında; ...'i tasarlayarak öldürme suçuna azmettirmekten TCK'nun 38/1, 82/1-a, 29, 62, 53/1-2-3, 63, 54. maddeleri uyarınca 18 yıl 4 ay hapis cezası.
3- Sanıklar ..., ..., ... haklarında; ...'ı kasten öldürmek suçundan TCK'nun 37, 81, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası.
4- Sanık ... hakkında; ...'ı kasten öldürmek suçunu işlemediği sabit olduğundan CMK'nun 223/2-b. maddesi gereğince atılı suçtan beraatine.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanıklar ... ve ...'in, maktul ...'e yönelik nitelikli kasten öldürme, sanıklar ..., ... ve ...'in, maktul ...'ı kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, sanıklar ... ve ... ..., maktul ...'a yönelik eylemi yönünden haksız tahrike ve tüm sanıklar yönünden takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık ...'in, maktul ...'a yönelik kasten öldürmeye azmettirme suçunu işlemediğinin sabit olduğu mahkemece gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre bozma ilamına uyularak verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık .. müdafiinin sübuta, azmettirmeye ilişkin delil bulunmadığına, sanık ... müdafiinin sübuta, mahkumiyete yeterli delil bulunmadığına, sanık ... müdafiinin kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen, sanık ... müdafiinin bir nedene dayanmayan, katılan ... vekilinin haksız tahrik bulunmadığına, lehe hükümlerin uygulanmamasına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, mahkumiyet hükümleri yönünden re'sen de temyize tabi hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 11/10/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:47.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim