Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. ceza dairesi e:2015/4148, k:2017/3206


Özet:

5271 sayılı CMK'nun 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, iddianame ile sanığın, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak kardeşi ....'a ait olan nüfus cüzdanını kimliğini soran güvenlik görevlilerine ibraz ettiği, fotoğraf üzerinde soğuk damga bulunmadığı farkedilerek tekrar sorulduğunda sanığın, hakkında arama kararı bulunması nedeniyle kardeşine ait kimliğin fotoğrafını söküp kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle kullandığı iddiası ile dava açıldığı, mahkemece TCK'nun 43. maddesinin uygulanmasına esas alınan “sahte nüfus cüzdanı talep belgesinin dava konusu yapılmadığı gözetilmeden, iddianame dışına çıkılarak bu belge esas alınmak suretiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini,...


T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi


Esas No:2015/4148
Karar No:2017/3206
K. Tarihi:27.4.2017

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK'nun 58. maddesinin uygulanmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış; 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 53/1-c bendindeki “velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğun sanığın sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceği, altsoyu haricindekiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceğinin gözetilmemiş olması isabetsizliğinin, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine incelenen dosya içeriğine göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
5271 sayılı CMK'nun 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, iddianame ile sanığın, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak kardeşi ....'a ait olan nüfus cüzdanını kimliğini soran güvenlik görevlilerine ibraz ettiği, fotoğraf üzerinde soğuk damga bulunmadığı farkedilerek tekrar sorulduğunda sanığın, hakkında arama kararı bulunması nedeniyle kardeşine ait kimliğin fotoğrafını söküp kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle kullandığı iddiası ile dava açıldığı, mahkemece TCK'nun 43. maddesinin uygulanmasına esas alınan “sahte nüfus cüzdanı talep belgesinin dava konusu yapılmadığı gözetilmeden, iddianame dışına çıkılarak bu belge esas alınmak suretiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanunun 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, hüküm fıkrasından TCK'nun 43. maddesinin uygulanması ile ilgili 2. fıkrasının çıkartılmasına, TCK'nun 62. maddesinin uygulandığı 3. fıkrasındaki “2 yıl 1 ay ibaresi çıkartılarak yerine, “1 yıl 8 ay hapis ibaresinin eklenmesi suretiyle, eleştiri dışında sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:46.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim