Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/4256, k:2017/1084


Özet:

2-) Sanık ... hakkında mağdur ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ... hakkında mağdur ...'ya yönelik kasten yaralama suçları nedeniyle 5271 sayılı CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, aynı Kanunun 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından; sanık ... müdafii ve katılan sanık ... ve katılan ... vekilinin itirazının reddine dair İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09.05.2014 tarih ve 2014/486 değişik iş sayılı Kararı ile aynı Kanunun 271/4. maddesi gereğince kararın kesinleşmiş olması karşısında söz konusu hükümlerin temyiz incelemesi dışı tutulmasına karar verilerek, sanık ... müdafii ve katılan ... vekilinin temyizi üzerine, sanık ...'nın katılan ...'a yönelik nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan verilen mahkumiyet hükmüyle sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;...


T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/4256
Karar No:2017/1084
K. Tarihi:5.4.2017

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs
HÜKÜM : TCK.nun 82/1-e, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası.
T

TÜRK MİLLETİ ADINA1-) Sanık ... müdafii yasal süresi içinde verdiği süre tutum dilekçesinde hükmü yalnızca “sanık sıfatıyla temyiz ettiğinden, yasal süresinden sonra “katılan sıfatıyla yapmış olduğu temyiz talebinin, CMUK'nun 317. maddesi gereğince REDDİNE karar verilmiştir.
2-) Sanık ... hakkında mağdur ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ... hakkında mağdur ...'ya yönelik kasten yaralama suçları nedeniyle 5271 sayılı CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, aynı Kanunun 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından; sanık ... müdafii ve katılan sanık ... ve katılan ... vekilinin itirazının reddine dair İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09.05.2014 tarih ve 2014/486 değişik iş sayılı Kararı ile aynı Kanunun 271/4. maddesi gereğince kararın kesinleşmiş olması karşısında söz konusu hükümlerin temyiz incelemesi dışı tutulmasına karar verilerek, sanık ... müdafii ve katılan ... vekilinin temyizi üzerine, sanık ...'nın katılan ...'a yönelik nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan verilen mahkumiyet hükmüyle sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'nın 18 yaşından küçük olan mağdur ...'a yönelik nitelikli öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin gereçenin yeterli olmadığına, suç niteliğine ilişen, katılan ... vekilinin haksız tahrik indirimi yapılmaması gerektiğine, ceza miktarının az olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında, mahkemenin sanık hakkında bu maddeyle yaptığı uygulamanın kanuna aykırı olduğu anlaşılmakta ise de; bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün, “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 05/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:39.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim