Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13832, k:2017/1978T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13832
Karar No:2017/1978
K. Tarihi:10.4.2017


MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 26/05/2015 tarih ve 2015/62-2015/281 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili tarafından dava dışı taşıyıcının yaptığı taşımaların nakliyat abonman sigorta poliçesi ile sigortalandığını, dava dışı sigortalının ... ile Irak arasındaki davaya konu taşımayı alt taşıyıcı sıfatıyla davalıya yaptırdığını, diğer davalının ise taşımayı gerçekleştiren aracın sürücüsü olduğunu, taşıma sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu taşınan emtianın hasara uğradığını, hasar bedelinin müvekkilince ödendiğini ileri sürerek, 31.632,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkilinin dava konusu taşıma ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili, müvekkilinin kazada kusuru olmadığını, kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazada kusurun yol bakım ve buzlama çalışması yapmayan...Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu, ...'nin 17. maddesi gereğince müvekkilinin hasardan sorumlu tutulamayacağını, davayı kabul anlamına gelmemek şartıyla hasar tespitinin abartılı ve belirlenen hasar miktarının fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozmaya uyularak taraf teşkilinin sağlanmasının ardından benimsenen bilirkişi ek raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından sigortalanan emtianın, davalı şirket tarafından temin edilen ve diğer davalının idaresindeki araçla ...'dan Irak'a taşındığı sırada meydana gelen trafik kazası sonucu hasara uğradığı, hasarın davacı tarafça ödendiği, oluşan hasardan davalı taşıyıcının ...'nin 17. maddesi uyarınca sorumlu olduğu, davalı sürücünün sorumluluğunun ise haksız fiil hükümlerinden kaynaklandığı, her ne kadar davalı şirket tarafından söz konusu taşıma ilişkisi ile bir ilgilerinin bulunmadığı savunulmuş ise de; dosyada mevcut 26.12.2008 tarihli teyit mektubu altındaki imzanın davalı şirket yetkilisine ait bulunduğunun açıkça anlaşıldığı, bu mektubun sahteliğinin de savunulmadığı, bu durumda davalı şirketin davaya konu taşımada alt taşıyıcı sıfatıyla yer aldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, 30.182,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.030,87 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, 10.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:32.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim