Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13940, k:2017/2332T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13940
Karar No:2017/2332
K. Tarihi:24.4.2017MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 08/10/2015 tarih ve 2015/163-2015/279 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı, bahçesindeki elma ağaçlarının, meydana gelen dolu nedeniyle zarar gördüğünü ancak, davalı tarafından zararının ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL'nin hasat tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında talebini 4.086,39 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili, ekspertiz incelemesinde hasar anındaki ürünler üzerinde 560835 no'lu poliçede %27, 560842 no'lu poliçede ise %33 oranında doludan kaynaklanan kalite kaybına rastlandığını, davacı sigortalının poliçelerinde, doludan kaynaklı miktar kaybı hasarlarının tazmin edildiğini, kalite kaybının ayrı bir paket olup, davacının poliçesinin bu paketi kapsamadığını, bu nedenle müvekkilinin hasardan sorumlu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde; dava konusu sigorta poliçesinin kalite kaybı zararını da kapsadığı ve bunun ürün kaybı anlamına geldiğinin belirtildiği oluşan zarar miktarının ise 4086,39 TL olduğu ancak, bozmadan sonra ıslah yapılması mümkün olmadığından ve davalı tarafın bu hususta muvafakati bulunmadığından davacı tarafça ıslah ile arttırılan miktar göz önüne alınmayarak davanın kısmen kabulü ile 1.000 TL tazminat tutarının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:24.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim