Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14558, k:2017/2157T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14558
Karar No:2017/2157
K. Tarihi:17.4.2017MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05/12/2014 tarih ve 2009/425-2014/618 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin araç kiralama işi yaptığını ve müvekkiline ait ... plakalı aracın davalı şirket tarafından kasko sigortasını da kapsayacak şekilde “eko diğer sigorta poliçesi ile sigortalandığını, sigortalı aracın kira sözleşmesi ile ...'a kiraya verildiğini, ancak ...'ın arabanın anahtarlarını ...'ın çekmecesinden alarak aracı çaldığını, çalınan araçla 30.04.2007 tarihinde kaza yaptığını, araçta meydana gelen hasarın 14.500,00 TL ve aracın 10 gün çalışamamasından doğan zararın ise 865,00 TL olduğunun belirlendiğini, ayrıca aracı çalıp kaza yapan...'ın alkollü ve ehliyetsiz olması sebebiyle müvekkili tarafından idari para cezası olarak 222,00 TL'nin ödendiğini, davalı ... şirketine kazanın ihbar edilmesine rağmen oluşan zararın ödenmediğini, oysa aracın çalınmasının sigorta kapsamında olduğunu ileri sürerek toplam zarar miktarı olan 15.587,00 TL'nin kaza tarihinden işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; sigortalı aracın sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunu, bu nedenle hasarın poliçe teminat kapsamı dışında bulunduğunu, üstelik sigortalı aracın çalındığının sabit olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; sigortalı aracın... tarafından kiralandığı, kira bedelinin bu kişi tarafından ödendiği, ancak ehliyetinin olmaması sebebiyle kira sözleşmesinin Bora Kansız adına yapıldığı, bu durumda sigortalı aracın çalınmadığı, ayrıca aracı kiralayan...'ın ehliyetsiz olduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu ve kazayı salt alkolün etkisi altında yaptığının tespit edildiği, bu durumda meydana gelen zararın sigorta teminatı kapsamında olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:21:05.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim