Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/14791, k:2017/2407T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14791
Karar No:2017/2407
K. Tarihi:25.4.2017MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10/07/2015 tarih ve 2014/762-2015/525 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin sigortalısı ... tarafından İsveç'e gönderilen ...emtiasının davalı tarafından taşındığını, navlun faturasının davalı tarafından düzenlendiğini, bir kısım emtianın hasarlı olduğu gerekçesiyle alıcı tarafından kabul edilmemesi üzerine müvekkilinin sigortalıya 5.037,31 Euro ödediğini ileri sürerek 16.198,98 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte rücuen davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin fiili taşıyan sıfatının bulunmadığını, satış şekline göre tüm risklerin alıcıya geçtiğini, poliçenin taşıma ve hasardan sonra düzenlendiğini, ambalajlama ve iç taşıma maliyetlerinin sigorta kapsamında bulunmadığını, ekspertiz raporunda hasarın alıcıya varışı sonrası farkedildiğinin belirtildiğini, usulüne uygun tutanak ve ihbar koşulları yerine getirilmediğinden dava hakkının sona erdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taşımanın taşıma işleri organizatörü .... tarafından üstlenildiği, davalının ise karma taşımanın tren sürecini üstlenen alt taşıyıcı olduğu, dava dışı ....'nin... firmasına navlun faturası düzenleyerek navlun bedelini tahsil ettiği, hasarın hangi aşamada meydana geldiği konusunda somut bir tespitin yapılamadığı, hasar konusunda tutulmuş bir tutanağın bulunmadığı, sigortalının usulüne uygun bildirim ödevini yerine getirmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:57.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim