Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15023, k:2017/2538


Özet:

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; davacının SGK mevzuatı gereğince sigorta priminin işveren hissesine isabet eden kısmının 5 puanlık indiriminden faydalanmak için ödenmesi gereken prim tutarlarının tamamının 31.05.2011 günü saat:15:46'da SGK'nın davalı Banka nezdindeki hesabına EFT talimatıyla gönderdiği, davalı Banka'nın havaleyi 31.05.2011 günü SGK'nın anılan hesabına kaydetmesi gerekirken, 01.06.2011 tarih, saat:09:54'de alacak kaydettiği, dolayısıyla davacının 5 puanlık indirimden yararlanamadığı, ancak davacının EFT talimatında alacaklı kurum adının ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olması rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü olarak yazdığı, İBAN numarası ile alıcı adının eşleşmemesi sebebiyle 31.05.2011 günü otomatik olarak alıcının hesabına aktarılamadığı, davacının vermiş olduğu talimatta İBAN numarası ile alıcı isminin uyuşmaması sebebiyle kusurunun olduğu, davalının ise İBAN numarası ile alıcı adının eşleşmemesi sebebiyle ...


T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15023
Karar No:2017/2538
K. Tarihi:2.5.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 06/10/2015 tarih ve 2015/19-2015/471 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin SGK'ya olan Mayıs 2011 vadeli sigorta prim borçlarına karşılık 183.526,51 TL'nin ... A.Ş. aracılığıyla 31.05.2011 günü SGK'nın davalı banka nezdindeki hesabına EFT talimatıyla gönderildiğini, ancak paranın SGK hesabına 01.06.2011 tarihinde intikal ettirildiğini ve yapılan bu geç intikal nedeniyle müvekkili şirketin 30.661,87 TL faiz ve gecikme zammı ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek, 30.661,87 TL'nin ödeme tarihi olan 10.06.2011 tarihinden itibaren ticari işlere uygulanan faizle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafından gönderilen paranın ... SGK İl Müdürlüğü'ne ait hesaba gönderildiği, ancak EFT işleminde alıcı unvanının ''Sosyal Guv. Kur. Başk. Sosyal Sigortalar Genel Müd.'' olarak girilmesi nedeniyle hesap no ile alıcı unvanının uyuşmadığını, bu nedenle ilgili tutarın ...SGK İl Müdürlüğü'nün hesabına otomatik olarak aktarılamadığını ve sistem tarafından havale olarak kayıtlara alındığını, söz konusu tutarın şube personeli tarafından manuel olarak aktarıldığını, EFT işleminin şubenin en yoğun olduğu ay sonunda ve prim borç ödemesinin son gününde ve son saatinde yapılmış olmasına rağmen davacı tarafından EFT'nin SGK hesabına aktarılması konusunda şube ilgililerine haber de verilmediğini, meydana gelen zararda davacının kusurunun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; davacının SGK mevzuatı gereğince sigorta priminin işveren hissesine isabet eden kısmının 5 puanlık indiriminden faydalanmak için ödenmesi gereken prim tutarlarının tamamının 31.05.2011 günü saat:15:46'da SGK'nın davalı Banka nezdindeki hesabına EFT talimatıyla gönderdiği, davalı Banka'nın havaleyi 31.05.2011 günü SGK'nın anılan hesabına kaydetmesi gerekirken, 01.06.2011 tarih, saat:09:54'de alacak kaydettiği, dolayısıyla davacının 5 puanlık indirimden yararlanamadığı, ancak davacının EFT talimatında alacaklı kurum adının ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olması rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü olarak yazdığı, İBAN numarası ile alıcı adının eşleşmemesi sebebiyle 31.05.2011 günü otomatik olarak alıcının hesabına aktarılamadığı, davacının vermiş olduğu talimatta İBAN numarası ile alıcı isminin uyuşmaması sebebiyle kusurunun olduğu, davalının ise İBAN numarası ile alıcı adının eşleşmemesi sebebiyle
otomatik olarak alıcının hesabına aktarılamaması durumunda aynı gün içerisinde bu işlemi gerçekleştirebilmesi mümkün iken ertesi gün herhangi bir araştırma ve ek belgeye ihtiyaç duymaksızın gerçekleştirmiş olması sebebiyle kusurunun olduğu, davacının alıcı ismini doğru bildirmesi gerekirken bu özeni göstermeyerek olayda takdiren %25 oranında müterafik kusurunun bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 22.996,40 TL'nın 10/06/2011 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.176,88 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:30.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim