Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15037, k:2017/2402T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15037
Karar No:2017/2402
K. Tarihi:25.4.2017MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 02/10/2015 tarih ve 2014/1111-2015/772 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin kredi kartlarını Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigorta Poliçesi kapsamında sigortalattığını, sigorta primlerinin de kredi kartından ödendiğini, işverenin 10.06.2013 tarihinde müvekkilinin iş aktini tek taraflı feshettiğini, İşkur tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığını ileri sürerek sigorta teminatı kapsamında bulunan 5.969,72 TL'nin ihtarın tebliği tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte, ayrıca uğranılan 20 TL zarar ile 125,64 TL ihtarname bedelinin faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, ıslah dilekçesi ile talep sonucunu 11.274,94 TL'ye çıkarmıştır.
Davalı vekili, yat imalatı yapan davacı işverenin projeye tabi faaliyet gösterdiğini, bu nedenle davacının talebin yerine getirilmediğini, diğer poliçenin ise kredi kartından prim ödemesinin alınamaması nedeniyle iptal edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının iki adet kredi kartının davalı şirket tarafından işsizlik sigortası ile sigortalandığı, ilk primlerin yatırıldığı, böylelikle her iki poliçenin de geçerlilik kazandığı, gerek iş yeri gerek ... kayıtlarından davacının belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığı, iş akdinin iş veren tarafından ekonomik gerekçelerle feshedildiği, kredi kartlarının poliçe teminatı kapsamında olduğu, davacının munzam zararı ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 11.274,94 TL teminat tutarının 21.09.2013'ten itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 577,65 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:27.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim