Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15157, k:2017/2624T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15157
Karar No:2017/2624
K. Tarihi:3.5.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 11/06/2015 tarih ve 2014/1133-2015/267 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili müvekkilinin sigortalısı ile 357087711 nolu Gezinti Tekneleri Sigorta Poliçesi düzenlendiğini, poliçeye konu yatta meydana gelen hasar dolayısıyla müvekkilinin sigortalısına 06/08/2012 tarihinde 18.150,00 TL hasar tazminatı ödediğini, dava konusu hasarın 19/03/2012 tarihinde davalıya ait ... isimli yatın içinde bulunan buzdolabının elektrik aksamından çıkan yangın sonucunda meydana geldiğini ileri sürerek 18.150,00 TL tazminatın ödeme tarihi olan 06/08/2012 tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi, yargılama gideri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili yangının nedeninin veya kusurunun kimde ve/veya kimlerde olduğunun halen daha kesin olarak tespit edilemediğini, davadışı sigorta şirketinin yaptırmış olduğu ekspertiz raporunda yeni - eski farkının çok düşük oranda saptandığını, hasar miktarının çok fahiş olduğunu savunarak kusuru bulunmayan müvekkili şirket aleyhine haksız ve mesnetsiz olarak açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacı ... tarafından sigortalısına ödediği bedelin davalıdan TTK'nın 1472.maddesi gereğince rücuen tahsilinin talebi mümkün olduğu ve ödediği bedelin de gerçek zarar ile uyumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 929,92 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:25.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim