Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15411, k:2017/833T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15411
Karar No:2017/833
K. Tarihi:15.2.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 06/07/2015 tarih ve 2014/44-2015/289 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; dava dışı...Nakliyat isimli şirketin yurt içinde yapacağı emtia taşımacılığında meydana gelebilecek hasarların müvekkili şirket tarafından Yurtiçi Sorumluluk Poliçesi ile teminat altına alındığını, 07.06.2011 tarihinde...Nakliyat Firması tarafından davalı şirket adına kayıtlı tır ve dorseye emtiaların yüklendiğini, ancak emtiaların varma yerinde alıcıya teslim edilmeyip çalındığını, hırsızlık olayı neticesinde sigortalı firmaya 120.000,00TL sigorta tazminatı ödemesi yapıldığını, Türk Ticaret Kanununun 875. maddesi ve devamı maddeleri gereğince taşıyıcının taşıdığı eşyanın zarar ve ziyana uğramasından sorumlu olduğunu, bu sebeple ödenen tazminatın bedelinin davalılardan tahsili için icra takibinin başlatıldığını, fakat davalıların takibe haksız ve mesnetsiz olarak itirazları neticesinde takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar; davacının sigortalısı olan firma ile aralarında taşıma ilişkisi olmadığını, nakliye faturasının kendilerine ait olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; emtianın yüklendiği tırı kullanan şahsın sahte kimlik ve ruhsatla taşıma işi yaptığını ceza yargılaması sırasında ikrar ettiği ve hakkında mahkumiyet hükmü kurulduğu, taşıma işinde kullanılan tır ve dorse davalı şirkete ait olmakla beraber çalınmış olduğuna dair şikayet tutanaklarının bulunduğu, davalı şirket ile sigortalı firma arasında taşıma ilişkisi bulunmadığı, nakliye faturasının da davalı tarafından düzenlenmemiş olduğu ve ticari defterlerinde yer almadığı, davalı ...'in olayla doğrudan bir ilgisi bulunmadığı için hakkında yapılan takibin haksız olduğu gerekçesiyle ... hakkındaki davanın husumet nedeniyle usulden reddine, davalı şirket hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:14.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim