Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15576, k:2017/2669T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15576
Karar No:2017/2669
K. Tarihi:8.5.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 25/06/2015 tarih ve 2014/383-2015/526 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili şirkete emtia nakliyat sigorta poliçesi ile sigortalı ... Tic. A.Ş'ye ait ...'den ...'a taşınan mermer emtiasının taşıyıcı olan davalılar tarafından hasarlı olarak alıcısına teslim edildiğini, oluşan hasar nedeniyle müvekkilinin sigortalısına 15.280,82 TL ödeme yaptığını, 6762 sayılı TTK'nın 781. maddesi gereğince taşıyıcının yükü aldığı andan teslim edinceye kadar kısmen ve tamamen kaybından veya doğacak hasardan sorumlu olduğunu ileri sürerek 15.280,82 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... A.Ş. vekili; davacı şirketin sigortalısının dava konusu emtianın satıcısı olduğunu ve CİF teslim şartlı olarak satış yaptığını, bu nedenle sigorta himayesinden faydalanmaması gereken sigortalı satıcıya ödemede bulunduğunu, bu durumda davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı vekili; dava konusu taşıma nedeniyle davalı ... A.Ş.nin sorumlu olduğunu, müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Feri müdahil vekili; dava konusu taşıma neticesinde hasarlanan mermerlerin yerine 17.08.2010 tarihinde yeniden mermer gönderildiğini ve bu mermerler için ayrıca ücret alınmadığını beyan etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu taşımada hasara uğrayan mermerlerin satışının ... Tic. A.Ş. tarafından CİF-DOHA teslim şartlı olarak yapıldığı ve sigortalı satıcının taşınan emtianın tüm bedelini alıcıdan tahsil ettiği, sigortalı ... Tic. A.Ş'nin 17.08.2010 tarihinde zarar gören mermerin yerine yeniden mermer gönderdiğini ve ayrıca ücret almadığını iddia ettiği, ancak sigortalı şirketin Katar'da bulunan alıcı şirkete herhangi bir ücretsiz mal göndermediğinin tespit edildiği, bu durumda hasarlı emtia bedelini iade etmeyen veya hasarlı emtia yerine bedelsiz mal gönderdiğini ispatlayamayan sigortalısına sigorta şirketinin tazminat ödemesinin hatır ödemesi (ex gratia) niteliği taşıdığı, bu nedenle sigorta şirketinin dava tarihi itibariyle geçerli şekilde halef olduğu ya da temlik aldığını bir alacak hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:20:04.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim