Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15647, k:2017/290T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15647
Karar No:2017/290
K. Tarihi:17.1.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 18/02/2015 tarih ve 2014/139-2015/27 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalılar tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirkete taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesi ile dava dışı ... Uluslararası Taşımacılık Ticaret A.Ş. adına sigortalı, ... ve Tic. Türk A.Ş'ye ait emtianın taşınması esnasında davalılardan ...'a ait kamyonun diğer davalı ... idaresinde iken tek taraflı kaza nedeniyle devrilmesi neticesinde hasarlandığı, hasar bedelini ödeyen müvekkilinin sigortalının haklarına halef olduğunu, rücu alacağının tahsili için davalılar aleyhine başlatılan icra takibinin davalıların haksız itirazı ile durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamını ve davalılar aleyhine % 40'dan aşağı olmak üzere tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar, kazada kusursuz olduklarını, emtianın sadece çok az bir kısmının hasarlı olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmişlerdir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma, toplanılan deliller,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalıların malzemelerin zarar görmediğine yönelik savunmalarının aksi ispat edilmiş olup, dava konusu malzemelerin çamurlandığı, bazılarının aktığı, bir kısmının ise etrafa ve kamyona yayıldığı, bir takım hasarlı malzemenin sadece ambalajları arızalansa dahi bu haliyle piyasaya sürülemez ve satılamaz durumda oldukları anlaşılmakla, sovtaj bedeli indirilerek yapılan hesaplamanın hükme esas almaya elverişli olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davalıların ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1771 E. sayılı takip dosyası üzerinden yaptıkları itirazın asıl alacak olan 29.097,93 TL yönünden iptali ile takibin devamına, icra inkar tazminatı talebinin ise, reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili ile davalılar temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili ve davalıların bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ve davalıların bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 1.436,88 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 17/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:19:54.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim