Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 10. hukuk dairesi e:2015/15723, k:2017/4235


Özet:

2-Davalı ... şirketinin hak sahiplerine zorunlu mali mesuliyet sigortasından kaynaklı yaptığı ödemeden davalı kurumun haberinin olmaması sebebiyle dava açıldığı gözetildiğinde, mahkemece sigorta şirketi yönünden dava açılmasında herhangi bir kusuru bulunmayan davacı kurum aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. ...


T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15723
Karar No:2017/4235
K. Tarihi:

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın sigorta şirketi için reddine, diğer davalılar için kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacı kurum vekilinin aşağıda belirtilen itirazı haricindeki itirazlarının reddine,
2-Davalı ... şirketinin hak sahiplerine zorunlu mali mesuliyet sigortasından kaynaklı yaptığı ödemeden davalı kurumun haberinin olmaması sebebiyle dava açıldığı gözetildiğinde, mahkemece sigorta şirketi yönünden dava açılmasında herhangi bir kusuru bulunmayan davacı kurum aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki, bu aykırılığın düzeltilmesi, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanmakta olan mülga 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ : Hüküm fıkrasının vekalet ücretini düzenleyen 5. bendinin hükümden çıkarılarak hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 18.05.2017 günü oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:19:50.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim