Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/15752, k:2017/3249T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/15752
Karar No:2017/3249
K. Tarihi:31.5.2017Taraflar arasında görülen davada verilen 16/09/2015 tarih ve 2013/182-2015/304 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalı Şirket arasında 17/08/2009 başlangıç tarihli ve 10.000,00 TL limitli sözleşmesi yapıldığını, bu poliçe kapsamında müvekkilinin işsiz kalması halinde dört ay süreyle aylık 1.000,00 TL işsizlik teminatı ödenmesi gerektiğini, yine müvekkili ile davalı Şirket arasında 10/07/2009 başlangıç tarihli ve 5.000,00 TL limitli sözleşmesi yapıldığını, bu poliçe kapsamında müvekkilinin işsiz kalması halinde kredi kartının son hesap özeti borcunun devam eden taksitlerle birlikte ödenmesi gerektiğini, müvekkilinin 19/11/2009 tarihinde çalıştığı işten çıkarıldığını, sigorta poliçeleri kapsamında teminatlardan yararlanmak için davalı Şirket'e başvurduğunda şirketin ödemede bulunmadığını, davalının müvekkiline toplam 7.996,07 TL ödemesi gerektiğini ileri sürerek müvekkiline ait 10/11/2009 hesap kesim tarihli hesap özetindeki miktar olan 3.996,07 TL'nin ve davalının poliçe bedelini zamanında ödememesinden dolayı müvekkilinden talep ettiği tüm faiz ve masrafların dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının 19/11/2009 tarihinde kağıt üzerinde işten çıkarılmış olduğunun tespit edildiğini, Müdürlüğü'nde işsizlik kaydının bulunduğunu, sigortalının işsizlik halinin muvazaalı olması nedeniyle taleplerinin reddedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının aynı tarihlere ilişkin dört ayrı sigorta şirketi ile yapmış olduğu sözleşmeler ve her biri hakkında aynı hukuki sebebe dayalı olarak açmış olduğu dört ayrı dava olduğu, asgari ücretle çalıştığı iddia olunan davacının geçmiş dönemlerin aksine makul görülemeyecek derecede aynı tarihlerde aynı şirketten fazla miktarlarda harcamalar yaptığı, davacının istem dışı işsiz kaldığı hususunu ispatlayamadığı, bir hakkın korunması için öncelikli olarak hak talep eden kişinin dürüstlük kurallarına uygun davranmış olması ve iyiniyetli olmasının gerektiği, hukukun kötüniyetli hak aramaları korumayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
../...
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 31/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:19:45.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim