Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İtirazın kaldırılması - kiralananın tahliyesi - götürülecek borç - icra daırelerı - icra mahkemesi - yetki itirazı - yerleşim yeri - para borçları - icra dairesi - kira alacağı - yetki kuralı - ödeme zamanı - icra takibi - zemin kat - sözleşme


Özet:Davacı alacaklının, borçlu davalı hakkında, kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibine, davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece, sözleşmede belirli bir yer mahkemesinin yetkili kılınmadığı, genel yetki kuralı uyarınca davalı borçlunun yerleşim yeri icra dairesinin yetkili olduğu bu nedenle davalı borçlunun yetki itirazı yerinde görülerek istemin reddine karar verilmesi üzerine karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir....

Taraflar arasında düzenlenen 25.12.2009 tarihli sözleşmenin 29. maddesinde '' Bu Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul ilindeki Merkez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir düzenlemesi bulunmakta olup, düzenlemede merkez mahkeme ve icra daireleri tabiri ile açıkça İstanbul Merkez adliyesi işaret edilmektedir. Esasen kira alacağından kaynaklanan para borçları götürülecek borçlardan olup (TBK 89/1) maddesi hükmü uyarınca alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. Kiraya veren davacı alacaklının yerleşim yerinin Defterdar Yokuşu No: 3 Zemin Kat Tophane Beyoğlu İstanbul olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. ...


T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/2983
Karar No:2015/3124
K. Tarihi:30.3.2015

Y A R G I T A Y İ L A M I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX tahliye

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı alacaklının, borçlu davalı hakkında, kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibine, davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece, sözleşmede belirli bir yer mahkemesinin yetkili kılınmadığı, genel yetki kuralı uyarınca davalı borçlunun yerleşim yeri icra dairesinin yetkili olduğu bu nedenle davalı borçlunun yetki itirazı yerinde görülerek istemin reddine karar verilmesi üzerine karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen 25.12.2009 tarihli sözleşmenin 29. maddesinde '' Bu Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul ilindeki Merkez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir düzenlemesi bulunmakta olup, düzenlemede merkez mahkeme ve icra daireleri tabiri ile açıkça İstanbul Merkez adliyesi işaret edilmektedir. Esasen kira alacağından kaynaklanan para borçları götürülecek borçlardan olup (TBK 89/1) maddesi hükmü uyarınca alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. Kiraya veren davacı alacaklının yerleşim yerinin Defterdar Yokuşu No: 3 Zemin Kat Tophane Beyoğlu İstanbul olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 16.2.2016 18:58:52.
Bu karar
İtirazın Kaldırılması Kiralananın tahliyesi Götürülecek borç İCRA DAIRELERI icra mahkemesi Yetki itirazı Yerleşim yeri Para borçları icra dairesi Kira alacağı Yetki kuralı ödeme zamanı İcra takibi zemin kat SÖZLEŞME

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim