Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Adliye yemekhanesinde yapılan haciz işlemi-başsavcının sanık avukatı odasına çağırtmaya hakkı olup olmadığı-hakaret


Özet:

Avukat olan sanığın, katılanın Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı adliyenin, takip borçlusu özel şahıs tarafından işletilen yemekhanesinde bulunan ve alacaklı vekili sıfatıyla haczedilmesini istediği malların, devlete ait olduğu iddiasını doğrulayacak bir belge sunulmadan ya da İcra İflas Kanunu'nda belirtilen koşullara ve yönteme uygun şekilde istihkak iddiasında bulunulmadan, katılanın, sanığı odasına çağırtarak haciz işlemiyle ilgili görüşme yapmasının, haksız bir fiil niteliğinde olup olmadığı ve TCK'nın 129/1. maddesinin uygulanmasını gerektirip gerektirmediğinin tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 31/03/2016 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi


Esas No:2015/25773
Karar No:2016/6514
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Hakaret
HÜKÜM : Mahkumiyet
KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Avukat olan sanığın, katılanın Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı adliyenin, takip borçlusu özel şahıs tarafından işletilen yemekhanesinde bulunan ve alacaklı vekili sıfatıyla haczedilmesini istediği malların, devlete ait olduğu iddiasını doğrulayacak bir belge sunulmadan ya da İcra İflas Kanunu'nda belirtilen koşullara ve yönteme uygun şekilde istihkak iddiasında bulunulmadan, katılanın, sanığı odasına çağırtarak haciz işlemiyle ilgili görüşme yapmasının, haksız bir fiil niteliğinde olup olmadığı ve TCK'nın 129/1. maddesinin uygulanmasını gerektirip gerektirmediğinin tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 31/03/2016 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

(KARŞI OY)
KARŞI OY
A- Avukat olan sanığın söylediği iddia olunan "siz yemekhaneciyi koruyorsunuz, ben savcı dinlemem, devlet malıda olsa kaldırırım, terbiyesizlik yapmayın" şeklinde ki sözlerinin hakaret boyutuna ulaşmadığı, incitici söz ve ağır eleştiri kapsamında kaldığı düşünüldüğünden sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği değerlendirildiğinden Sayın Çoğunluğun görüşüne iştirak edilmiştir.
Kabule göre de;
B- Sanık hakkında TCK. 129/1. maddesinin uygulanması gerektiği yönündeki Sayın Çoğunluğun görüşüne iştirak edilmiştir.31/03/2016
Ekleme Tarihi: 7.11.2017 18:42:03.
Bu karar
Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim