Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kredi yapılandırma komisyonu- alınan bedelin erken kapama komisyonu olduğu iddiası- bilirkişi incelemesi


Özet:

Dava, kredi kullandırımı sırasında haksız kesilen masrafların tahsili isteğine ilişkindir. Mahkemce, 29.12.2015 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınarak, davanın kısmen kabulü ile 1.945 TL'nin tahsiline karar verilmiştir. Anılan bilirkişi raporunda, tablo ile davacıdan alınan ücretler gösterilmiş, erken kapama ücreti adı altında yapılan kesintinin %2 olduğu belirlemesi yapılarak, bunun tahsilinde bir hukuka aykırılık bulunmadığı bildirilmiştir. Davacı taraf 15.02.2016 tarihli dilekçesi ile, erken kapama ücreti adı altında yapılan tahsilatın aslında bir erken kapama işleminden değil, yapılandırma işleminden kaynaklandığını bildirip, rapora itiraz etmiş, mahkemece, davacının itirazlarını karşılar nitelikte ek rapor alınmadan ve kararda da buna bir açıklık getirilmeden hüküm tesis edilmiş, böylelikle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) Hükmün kapsamı başlıklı 297. maddesinde "hükmün, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kapsayacağı" ifadesi ile yer alan düzenlenmeye aykırılık oluşturulmuştur. Hal böyle olunca, davacının bilirkişi raporuna itirazını karşılar nitelikte, aynı bilirkişiden ek rapor alınıp, erken ödeme adı altında yapılan tahsilatın gerçekten kredinin kapatılması işleminden mi, yoksa yapılandırma işleminden mi kaynaklandığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespiti ile sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/2721
Karar No:2017/3403
K. Tarihi:20.3.2017MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 13.01.2012 tarihinde davalı bankanın ... şubesinden 185.000 TL tutarında tüketici kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine kredinin yeniden yapılandırıldığını, davalı banka tarafından değişik adlar altında toplam 8.938,22 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek, yapılan bu kesintilerin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, yapılan kesintinin sözleşmeye ve yasal mevzuata uygun olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.945 TL nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kredi kullandırımı sırasında haksız kesilen masrafların tahsili isteğine ilişkindir. Mahkemce, 29.12.2015 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınarak, davanın kısmen kabulü ile 1.945 TL'nin tahsiline karar verilmiştir. Anılan bilirkişi raporunda, tablo ile davacıdan alınan ücretler gösterilmiş, erken kapama ücreti adı altında yapılan kesintinin %2 olduğu belirlemesi yapılarak, bunun tahsilinde bir hukuka aykırılık bulunmadığı bildirilmiştir. Davacı taraf 15.02.2016 tarihli dilekçesi ile, erken kapama ücreti adı altında yapılan tahsilatın aslında bir erken kapama işleminden değil, yapılandırma işleminden kaynaklandığını bildirip, rapora itiraz etmiş, mahkemece, davacının itirazlarını karşılar nitelikte ek rapor alınmadan ve kararda da buna bir açıklık getirilmeden hüküm tesis edilmiş, böylelikle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) Hükmün kapsamı başlıklı 297. maddesinde "hükmün, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kapsayacağı" ifadesi ile yer alan düzenlenmeye aykırılık oluşturulmuştur. Hal böyle olunca, davacının bilirkişi raporuna itirazını karşılar nitelikte, aynı bilirkişiden ek rapor alınıp, erken ödeme adı altında yapılan tahsilatın gerçekten kredinin kapatılması işleminden mi, yoksa yapılandırma işleminden mi kaynaklandığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespiti ile sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 17:52:41.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim