Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Arzuhalciler- adli evrakın düzenlenmesi-sadece dilekçe yazmanın avukatlık kanunu 35/1 aykırılık oluşturmayacağı

Ekleyen:

Oktay Demir


Özet:

Sanık savunması, tanık anlatımları ve yaptırılan kolluk araştırmasına göre, adliye yakınında bulunan işyerinde, kendisine müracaat eden şahısların istek ve beyanlarını yazıya geçirerek dilekçe hazırlamak şeklinde gerçekleştirdiği fiilin "yalnız avukatların yapabileceği işler" başlığı altında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/1. maddesinde sayılan işlerden olmadığı, sanık tarafından düzenlenen evrak adli işlere ait olsa bile aynı maddede söz edilen "adli işlere ait bütün evrakı düzenlemek" olarak kabul edilemeyeceği cihetle atılı suçun unsurlarının oluşmadığından sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi


Esas No:2016/10574
Karar No:2017/4084
K. Tarihi:2.5.2017


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : 1136 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanık savunması, tanık anlatımları ve yaptırılan kolluk araştırmasına göre, adliye yakınında bulunan işyerinde, kendisine müracaat eden şahısların istek ve beyanlarını yazıya geçirerek dilekçe hazırlamak şeklinde gerçekleştirdiği fiilin "yalnız avukatların yapabileceği işler" başlığı altında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/1. maddesinde sayılan işlerden olmadığı, sanık tarafından düzenlenen evrak adli işlere ait olsa bile aynı maddede söz edilen "adli işlere ait bütün evrakı düzenlemek" olarak kabul edilemeyeceği cihetle atılı suçun unsurlarının oluşmadığından sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 10.9.2017 10:34:54.
Bu karar
Arzuhalciler Adli evrakın düzenlenmesi

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim