Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2015/3982 k:2017/3312


Özet:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/3982
Karar No:2017/3312
K. Tarihi:1.1.1901


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R-
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ... ...'ın sürücüsü olduğu ve davalı şirkete sigortalı ... plaka sayılı araç ile ........2010 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini, vefat neticesinde müvekkillerinin destekten yoksun kaldıklarını belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla davacı ... ... için 102.000,00 TL, davacı... ... için ....250,00 TL ve davacı ... için ....250,00 TL olmak üzere toplam 114.500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüd tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında toplam talebini 135.316,89 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, trafik kazasının meydana gelmesinde müteveffa araç sürücüsü ... ...'ın asli ve tek kusurlu olduğunu, davacıların işletene karşı kendi murislerinin kusuruna dayanmalarının imkansızlığını bilmeleri gerektiğini, tazminat talebinin teminat dışında kaldığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile; davacı ... ... için 119.642,04 TL, davacı ... .... ... için ....037,57 TL, davacı ... için ....637,... TL olmak üzere toplam 135.316,89 TL nin 08.06.2012 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak adı geçen davacılara ödenmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında, özellikle
davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmalarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketinin sorumlu olacağına (HGK'nun ........2011 gün ve 2011/...-142 Esas-411 Karar, HGK'nun ........2012 gün 2011/...-787 Esas 2012/92 Karar, HGK'nun ....01.2013 gün, 2012/...-1491 Esas-2013/74 Karar sayılı ilamları uyarınca) göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı ....932,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına ........2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 7.9.2017 01:13:28.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim