Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sanık hakkında tekerrüre esas alınan hırsızlık suçundan hükmün uzlaştırma kapsamına girmiş olması

Ekleyen:

Oktay Demir


Özet:

Sanık hakkında tekerrüre esas alınan K.Çekmece 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19/11/2008 tarih ve 2007/333 esas, 2008/833 karar sayılı dosyasında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve dolayısıyla bu ilamın tekerrüre esas alınamaması durumunda 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığın adli sicil kaydındaki Şile Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/ 43 E, 2003/172 Karar sayılı basit hırsızlık suçundan verilen cezanın uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmış olmakla,TCK'nin 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın bu ilamı ile ilgili olarak mahkemesinden uzlaştırma işlemi yaptırılarak sonucuna göre hüküm tesisinde zorunluluk bulunması,
3)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas 2015/85 kararı ile 5237 sayılı TCK.'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi


Esas No:2016/11081
Karar No:2017/9474
K. Tarihi:22.6.2017MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ancak;
1)Sanık hakkında tekerrüre esas alınan K.Çekmece 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19/11/2008 tarih ve 2007/333 esas, 2008/833 karar sayılı ilamıyla 5237 sayılı TCK'nin 142/1-f, maddeleri gereğince elektrik hırsızlığı suçundan verilen 1 yıl hapis cezasını içeren mahkumiyete ilişkin, 05.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun Geçici 2/2. maddesi ile "Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, zararı tamamen tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar." hükmünün getirilmesi karşısında, zararın tamamen tazmin edilip edilmediği hususunun mahkemesinden sorularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi lüzumu,
2)Sanık hakkında tekerrüre esas alınan K.Çekmece 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19/11/2008 tarih ve 2007/333 esas, 2008/833 karar sayılı dosyasında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve dolayısıyla bu ilamın tekerrüre esas alınamaması durumunda 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığın adli sicil kaydındaki Şile Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/ 43 E, 2003/172 Karar sayılı basit hırsızlık suçundan verilen cezanın uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmış olmakla,TCK'nin 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın bu ilamı ile ilgili olarak mahkemesinden uzlaştırma işlemi yaptırılarak sonucuna göre hüküm tesisinde zorunluluk bulunması,
3)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas 2015/85 kararı ile 5237 sayılı TCK.'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 22/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verild
Ekleme Tarihi: 6.9.2017 17:28:55.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim