Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 7.hukuk dairesi e:2016/29398 k:2016/21371


Özet:

İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. ...

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır. ...

Somut olayda davalı, davacının rapor alması üzerine istirahate ayrılacağı gün iş yerinden ayrılırken iş kıyafetlerini yanına alarak gitmesine rağmen, tekrar çalışmaya başladığında iş elbiselerinin işyerinde çalışan diğer arkadaşları tarafından atıldığına dair yalan söylemesi ve onları hırsızlıkla suçlayıp zan altında bırakması nedeniyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini iddia etmiş ve işyeri kamera kayıtlarını sunmuştur. Dosyaya işverence kamera kayıtlarına ilişkin CD sunulmuş ise de bunun kırık olduğu ve davalıdan sağlam örneğinin temini ile CD kaydının çözümü yaptırılarak görüntülerin kime ait olduğunun tespiti ile bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/29398
Karar No:2016/21371
K. Tarihi:19.12.2016


Mahkemesi :İş Mahkemesi
Dava Türü : İşe iade

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Davacı, iş akdinin geçersiz nedenlerle feshedildiğini iddia ederek işe iadesini, işe başlatılmaması halinde 8 aylık brüt ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödeneceğinin belirlenmesini ve lehine boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık brüt ücretinin ödenmesinin tespitini talep etmiştir.
Davalı, davacının son olarak Bornova Çamdibi ekspres mağazasında müdür yardımcısı olarak çalıştığını, işyerinde üniforması ile çalışması gerektiği halde kot pantolon fular ve farklı bir tişört ile iş başı yaptığını, bölge müdürünün niçin üniforma ile çalışmadığını sorması üzerine, dolabındaki eşyaların iş arkadaşları tarafından atıldığını beyan ettiğini, bunun üzerine araştırma yapıldığını, yapılan araştırmada kamera görüntülerinden davacının iş elbisesi ve üniformasını kendisinin aldığının tespit edildiğini, yalan beyanda bulunup arkadaşlarını hırsızlıkla suçlayıp zan altında bırakması nedeniyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının raporlu olduğu dönemde yeterli dolap olmadığından, soyunma dolabının bir başka çalışana verildiği, davacının rapor bitiminde işe döndüğünde sivil kıyafetleri ile işe devam edip, tanık anlatımları ile tesbit edilen şekilde, daha önceden beraberinde götürdüğü anlaşılan iş kıyafetlerinin diğer çalışanlarca alındığı yönünde suçlamalarda bulunduğu, davacının dolabının yokluğunda bir başka çalışana tahsis edilmesi karşısında, işverenden yeni bir dolap isteyebilecekken daha önceden yanında götürdüğü iş kıyafetleri ile ilgili diğer çalışanlar hakkında suçlamada bulunmasının haklı neden ağırlığında olmasa da işyerinde rahatsızlık yaratacak, iş ortamını olumsuz etkileyecek davranışlar niteliğinde olup, işveren açısından fesihte geçerli neden olarak kabulü gerekeceği sonuç ve kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir.
İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.
İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkânı vermez.
Somut olayda davalı, davacının rapor alması üzerine istirahate ayrılacağı gün iş yerinden ayrılırken iş kıyafetlerini yanına alarak gitmesine rağmen, tekrar çalışmaya başladığında iş elbiselerinin işyerinde çalışan diğer arkadaşları tarafından atıldığına dair yalan söylemesi ve onları hırsızlıkla suçlayıp zan altında bırakması nedeniyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini iddia etmiş ve işyeri kamera kayıtlarını sunmuştur. Dosyaya işverence kamera kayıtlarına ilişkin CD sunulmuş ise de bunun kırık olduğu ve davalıdan sağlam örneğinin temini ile CD kaydının çözümü yaptırılarak görüntülerin kime ait olduğunun tespiti ile bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 19/12/2016 gününde oybirliğiyle KESİN karar verildi.
Ekleme Tarihi: 1.9.2017 12:52:47.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim