Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kadının tüp bebek tedavisinden kaçınması-kocanın kadını sokakta bir başına bırakıp gitmesi-eşit kusur


Özet:

Mahkemece davalı erkek ağır kusurlu bulunarak boşanmaya karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının tüp bebek tedavisine yanaşmadığı, davalı erkeğin de eşini sokakta bırakıp evine döndüğü, bir daha arayıp sormadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece de kabul edilip taraflara kusur olarak yüklenen ve gerçekleşen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12140
Karar No:2016/3616
K. Tarihi:MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma-Ev Eşyalarının İadesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, maddi tazminat, yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece davalı erkek ağır kusurlu bulunarak boşanmaya karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının tüp bebek tedavisine yanaşmadığı, davalı erkeğin de eşini sokakta bırakıp evine döndüğü, bir daha arayıp sormadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece de kabul edilip taraflara kusur olarak yüklenen ve gerçekleşen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Eşit kusurlu eş yararına ise; tazminata karar verilemez (TMK m. 174/1-2). Durum böyleyken; mahkemece davalı erkeğin daha ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadın yararına maddi tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır. Bu nedenle, davacı kadının maddi tazminat talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 25.02.2016 (Perş.)
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 29.8.2017 14:30:14.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim