Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma-amaç suç-geçitli suç-delillerin toplanması gereği


Özet:

Toplanacak bu delillerle birlikte tüm dosya kapsamı değerlendirilip sonucuna göre, suça sürüklenen çocukların güvenlik güçleri ile silahlı çatışmalara girdiğinin anlaşılması halinde TCK’nın 302. maddesi uyarınca, aksi halde örgüte katıldığı anlaşıldığından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılacaklarının, 
Vahim eylem nedeniyle amaç suçtan mahkumiyet hükmü kurulması halinde; 5237 sayılı TCK'nın 314. maddesinde tanımlanan suç, Devletin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütlerin kurucularını, yöneticilerini ve üyelerini cezalandırmaya yönelik hazırlık hareketlerini suç sayan ve yaptırıma bağlayan özel bir suç tipi olup, amaç suç işlendiğinde, fail geçitli suçlardaki özellik nedeniyle amaç suç ile amaç suça yönelik olarak gerçekleştirilmiş bulunan araç suçlardan ilgili hükümlere göre cezalandırılacak, ancak örgütün kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmaktan ceza verilmeyecek olmasına karşın somut olayda; Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik olarak vehamet arz eden suçları işlediği kabul edilen suça sürüklenen çocukların TCK’nın 302/1. maddesi ile mahkumiyetine karar verilmiş olması karşısında; ayrıca TCK'nın 314/2. maddesinde tanımlanan silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılamayacağının gözetilmemesi, 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Ceza Dairesi


Esas No:2017/332
Karar No:2017/3734
K. Tarihi:17.4.2017


Mahkemesi :Ceza Dairesi
Suç : Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma
Hüküm : TCK’nın 302/1, 31/3. maddeleri gereğince verilen mahkumiyet kararına yapılan istinaf başvurusunun esastan reddi kararı

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, suça sürüklenen çocuklar ..., ... ve ... yönünden duruşmalı yapılan temyiz incelemesi sonunda gereği düşünüldü;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
PKK terör örgütünün 2012 yılında başlayan çözüm sürecini istismar ederek 6-8 Ekim olayları sonrası ciddi miktarda silah, mühimmat, patlayıcı stokladığı, örgütün il ve ilçe merkezlerine gönderdiği kırsal kadroları ve şehir yapılanmaları vasıtasıyla Suriye'nin ... (...)'de uygulanan taktikleri uygulamaya çalıştığı bu kapsamda örgütün barınma, toplanma karargah ve mühimmat deposu gibi yoğun faaliyet gösterdiği şehir merkezlerinde bu yerlere ulaşımı sağlayan cadde ve sokakların güvenlik güçlerinin müdahalesine engel olacak şekilde hendek ve barikatlarla kapatılarak yüksek miktarda patlayıcı, silah, roket vb. kullanılarak güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıldığı, bu kapsamda Dargeçit ilçesinde 11.12.2015-29.12.2015 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği; suça sürüklenen çocukların, yasak devam ederken 26.12.2015 günü 155 ihbar hattına yapılan ihbar üzerine müşteki ...'e ait evin içerisinde kaçmaya çalışırlarken yakalandıkları olayda, suça sürüklenen çocukların, 11.12.2015 tarihinde patlama seslerinin geldiği ... mahallesine merak üzerine gittikleri, orada yüzü kapalı kişilerce silah doğrultarak barikat kurmaya ve nöbet tutmaya zorlandıkları, korktukları için denilenleri yaptıkları, sokağa çıkma yasağı olduğu için teslim olmaktan korktukları ve silahlı kişiler geri çekilince, kendilerinin de kaçarak zorla müştekinin evine girdiklerini, silah kullanmadıklarını savunmaları karşısında: terör örgütünün hiyerarşik yapısı altında yer aldıklarında kuşku bulunmayan suça sürüklenen çocuklar hakkında suç vasfının belirlenmesinde, en küçük şüpheye yer verilmeksizin kabule varabilmek için; suç tarihinde Dargeçit ilçesinde meydana gelen olaylar, ne şekilde gerçekleştiği ve sonuçlandığı, olaylar nedeniyle gerçekleşen eylemlerin yer aldığı tutanakların dosyaya eksiksiz yansıtılması bakımından,
a)Dargeçit ilçesinde gerçekleşen eylemlere ilişkin düzenlenen tüm tutanakların dosyaya getirtilmesi;
b)Terör örgütü mensuplarının ilçe genelinde başlattığı sözde öz savunma eylemi kapsamında barikat kurma, çukur kazma, emniyet ve askeri güçlere silahlı, roketli, bombalı saldırı eylemlerine suça sürüklenen çocukların fail ya da yardım eden sıfatı ile katılıp katılmadığının ve yakalandığı yerlerde vahim nitelikte bir eylemin (silahlı çatışma, yağma gibi) gerçekleşip gerçekleşmediğinin ilgili kolluk birimlerinden sorulması, gerçekleşmiş ise bu olaylarla ilgili başka soruşturma veya kovuşturmalar kapsamında savunma ya da ifadelerine başvurulan şahısların dava konusu suça sürüklenen çocuklarla ilgili beyanları varsa tespiti ile ifade tutanaklarının onaylı suretlerinin dosya içine temini,
c)Suça sürüklenen çocukların silah kullanıp kullanmadığı hususunda varsa ilgililer ile soruşturma aşamasındaki beyanları karara esas alınan ... ve ...'in yasal olarak imkan bulunduğu takdirde tanık olarak dinlenilmesi, aksi halde aşamalardaki ifade örneklerinin dosya içine konulması,
d)Suça sürüklenen çocuklar 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan beraat etmiş iseler de; silahlı çatışmaya katılıp katılmadıklarının tespiti bakımından; olayların gerçekleştiği bölgede ele geçen silah ve mühimmatların bu olayda veya başka eylemlerde kullanılıp kullanılmadığı, atışa elverişliliği teknik olarak ya da fiili bakımdan, tespit edilebilen silah veya patlayıcıları suça sürüklenen çocukların bulundurma ya da kullanma eylemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin araştırılması,
Toplanacak bu delillerle birlikte tüm dosya kapsamı değerlendirilip sonucuna göre, suça sürüklenen çocukların güvenlik güçleri ile silahlı çatışmalara girdiğinin anlaşılması halinde TCK’nın 302. maddesi uyarınca, aksi halde örgüte katıldığı anlaşıldığından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılacaklarının,
Vahim eylem nedeniyle amaç suçtan mahkumiyet hükmü kurulması halinde; 5237 sayılı TCK'nın 314. maddesinde tanımlanan suç, Devletin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütlerin kurucularını, yöneticilerini ve üyelerini cezalandırmaya yönelik hazırlık hareketlerini suç sayan ve yaptırıma bağlayan özel bir suç tipi olup, amaç suç işlendiğinde, fail geçitli suçlardaki özellik nedeniyle amaç suç ile amaç suça yönelik olarak gerçekleştirilmiş bulunan araç suçlardan ilgili hükümlere göre cezalandırılacak, ancak örgütün kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmaktan ceza verilmeyecek olmasına karşın somut olayda; Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik olarak vehamet arz eden suçları işlediği kabul edilen suça sürüklenen çocukların TCK’nın 302/1. maddesi ile mahkumiyetine karar verilmiş olması karşısında; ayrıca TCK'nın 314/2. maddesinde tanımlanan silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılamayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı olup, suça sürüklenen çocuk müdafiilerinin temyiz dilekçeleri ile suça sürüklenen çocuklar ..., ... ve ... müdafilerinin duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TEFHİM ŞERHİ:

17.04.2017 tarihinde verilen iş bu karar, Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'nın huzurunda, duruşmada savunma yapmış bulunan; sanıklar ..., ... ve ... müdafii Av. ..., sanık ... müdafii Av. ...'un yokluklarında, sanıklar ... ve ... müdafii Av. ...’in yüzüne karşı, 10.05.2017 tarihinde usulen ve açık olarak tefhim olundu.
Ekleme Tarihi: 29.8.2017 12:09:04.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim