Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

- suçu yargıtay kararı


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
13. Ceza Dairesi


Esas No:2017/2877
Karar No:2017/6882
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
Suç : Hırsızlık
HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'', aynı Kanunun 294. maddesinin ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' ve aynı Kanunun 301. maddesinin ''Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanık müdafiinin temyiz isteminin sanık hakkında kurulan hükümde TCK'nın 168, 145, 147 ve 35. maddelerinin uygulanmamasına yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede;
Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın olay tarihinde gece vakti güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ...Avm'nin market bölümündeki alkol reyonuna girerek iki adet 100'lük yeni rakı ile 9 paket falım marka sakızı alıp reyondan çıktıktan sonra otopark kısmına geçerek aracının içine içkileri bırakıp tekrar görevine döndüğü, olayı gören tanıkların polise ihbarı sonucu olay yerine gelen polislerce sanığın üst aramasında suça konu sakızlar ile araçta bulunan rakılara el konularak mağdura teslim edildiği olayda; suça konu içkileri ve sakızları sanığın hakimiyet alanına geçirmesi sebebiyle hakkında TCK'nın 35. maddesinde düzenlenen teşebbüs hükmü ile rızai iade bulunmadığından aynı Kanunun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanamayacağı, çalınan suça konu iki adet 100'lük yeni rakı ile 9 paket falım marka sakızın değerinin az olmaması nedeniyle kurulan hükümde TCK'nın 145. maddesi uyarınca indirim yapılmasının ve koşullarının oluşmaması sebebiyle TCK'nın 147. maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı belirlenmekle, Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılıp verilen karar hukuka uygun bulunduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, 08/06/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 29.8.2017 11:42:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim