Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2016/1901 k:2016/2227


Özet:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın dava şartı yokluğundan reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:...

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, dava tarihinde yürülükte bulunan 6502 sayılı yasanın 68/1 maddesine göre değeri 3.000,00 TL nin altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine başvurunun mecburi olduğu ve dava değeri 2.885,41 TL olup il tüketici hakem heyetine başvurulmadan eldeki dava açıldığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir....

Dava, trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine dayalı itirazın iptali istemine ilişkindir. ...

28.05.20014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68/1. maddesine göre, değeri 2.000.00.TL'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.000.00.TL' nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000.00.TL 3.000.00.TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz. Somut uyuşmazlıkta davacı, 2.765,00 TL alacağın tahsili için icra takibinde bulunmuş, davalının itirazı üzerine itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır....

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70/2.maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararların tarafları bağlayacağı ve İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, verdiği karar ilamlı icra yolu ile takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta davacının hukuki yararı yoktur. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez. Hal böyle olunca Mahkemece, davanın bu gerekçeyle reddi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru olmadığından gerekçesi değiştirilmek suretiyle kararın onanması uygun görülmüştür. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/1901
Karar No:2016/2227
K. Tarihi:24.2.2016MAHKEMESİ :....Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın dava şartı yokluğundan reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, davacı ... şirketi tarafından ZMSS ile sigortalı olan, davalının işleteni, dava dışı firari sürücüsünün idaresindeki aracın park halindeki araca çarptığını, aracın hasar gördüğünü, aracı hasar gören dava dışı ......'ye müvekkil şirket tarafından 07.12.2012 tarihinde toplam 2.765,00 TL tazminat ödendiğini, kaza sırasında sigortalı araç sürücüsünün firari ve tam kusurlu olduğunun anlaşıldığını, rücu haklarının doğduğunu, davalı sigortalı aleyhine ... İcra Müdürlüğün 2013/14081 sayılı dosyasında ilamsız icra takibi yaptıklarını, ancak davalının itiraz ettiğini belirterek takibe giren 2.885,41 TL yönünden haksız itirazın iptaline ve davalının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, dava tarihinde yürülükte bulunan 6502 sayılı yasanın 68/1 maddesine göre değeri 3.000,00 TL nin altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine başvurunun mecburi olduğu ve dava değeri 2.885,41 TL olup il tüketici hakem heyetine başvurulmadan eldeki dava açıldığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine dayalı itirazın iptali istemine ilişkindir.
28.05.20014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68/1. maddesine göre, değeri 2.000.00.TL'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.000.00.TL' nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000.00.TL 3.000.00.TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz. Somut uyuşmazlıkta davacı, 2.765,00 TL alacağın tahsili için icra takibinde bulunmuş, davalının itirazı üzerine itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68.maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70/2.maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararların tarafları bağlayacağı ve İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, verdiği karar ilamlı icra yolu ile takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta davacının hukuki yararı yoktur. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez. Hal böyle olunca Mahkemece, davanın bu gerekçeyle reddi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru olmadığından gerekçesi değiştirilmek suretiyle kararın onanması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle sonucu itirabiyle doğru olan kararın değiştirilen gerekçeyle ONANMASINA, 24.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 17.8.2017 14:27:39.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim