Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

- suçu yargıtay kararı


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi


Esas No:2017/2360
Karar No:2017/4787
K. Tarihi:26.4.2017


İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından sanık ...’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 116/4, 119/1-c ve 142/1-b maddeleri gereğince 2 yıl hapis ve 3 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair AKŞEHİR Asliye Ceza Mahkemesinin 04/11/2010 tarihli ve 2010/423 esas, 2010/694 sayılı kararının Yargıtay 22. Ceza Dairesinin 02/11/2015 tarihli ve 2015/4400 esas, 2015/6345 karar sayılı ilâmı ile onanmasını müteakip, sanık tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin Akşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/11/2016 tarihli ve 2010/423 esas, 2010/694 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 07/10/2016 tarihli ve 2016/647 değişik iş sayılı karar aleyhine ... Bakanlığınca verilen 08.03.2017 gün ve 1612-2017 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/03/2017 gün ve 2017/17633 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Dosya kapsamına göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/1. maddesinde yer alan, “Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.” şeklindeki düzenleme nazara alınmadan, Akşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/11/2016 tarihli ve 2010/423 esas, 2010/694 sayılı ek kararı veren hâkim ...’in, bu kararı müteakip yargılamanın yenilenmesi talebinin reddi kararına karşı itiraz üzerine mercii sıfatıyla karar veren Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 07/10/2016 tarihli ve 2016/647 değişik iş sayılı kararını da iştirak ederek yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hükümlü ...’ın cezaevinden gönderdiği 08.08.2016 tarihli dilekçesi ile sadece ...’nın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm verildiğinden bahisle yargılamanın yenilenmesini talep etmesi üzerine Akşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakîmi ... tarafından 01.09.2016 tarihli ek kararla talebin reddine karar verildiği, hükümlünün 07.09.2016 tarihli dilekçesi bu ek karara itiraz etmesi üzerine itiraz mercii olan Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 07.10.2016 tarihli kararı ile itirazı reddettiği, bilahare hükümlünün cezaevinden gönderdiği 15.11.2016 tarihli yeni bir dilekçe ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 22. Ceza Dairesinin kapatılması ve bir kısım daire üyelerinin tutuklanmasını gerekçe göstermek suretiyle infazın durdurularak CMK’nın 311. maddesi gereğince yargılamanın yenilenmesini talep etmesi üzerine bu kez Akşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakîmi Mustafa Demir tarafından 18.11.2016 tarihli ek kararla talebin reddine karar verildiği, hükümlünün ek karara karşı 24.11.2016 tarihinde itiraz etmesi üzerine Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 12.12.2016 tarihli kararı ile itirazı reddettiği, hakim Mustafa Demir’in heyette yer almadığı nazara alınarak (AKŞEHİR) Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.10.2016 gün ve 2016/647 D. İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 16.8.2017 17:29:53.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim