Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2015/10839 k:2016/5347


Özet:

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/10839
Karar No:2016/5347
K. Tarihi:11.5.2016MAHKEMESİ : .......FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 30/04/2015
NUMARASI : 2015/47-2015/92

Taraflar arasında görülen davada .......Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2015 tarih ve 2015/47-2015/92 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin muayene olmak için davalıya ait hastaneye gitiiğini, muayene sırasında davalı şirket çalışanlarınca "......" olduğu söylenerek fotoğraflarının çekildiğini, çekilen fotoğrafların izinsiz ve habersiz olarak hastanenin internet sayfasında, el ilanlarında, hastane içindeki monitörlerde hastanenin tanıtımı ve reklamı için kullanıldığını, davalının bu fotoğrafları ticari amaçlı kullanıldığını, bu durumun müvekkilini çok üzdüğünü ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını ileri sürerek, 10.000,00 TL manevi tazminatın yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, zamanaşımı def'inde bulunmuş, fotoğrafların davacının rıza ve izni ile çekildiğini, davacı tarafça para talep edilmesi sonrasında davacının resminin bulunduğu broşür yerine başka broşür bastırıldığını, davacının kişilik haklarına saldırının söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının hastanede tedavi sırasında çekilen fotoğrafının arşivlenmek amacıyla hastanede tutulduğu beyan edildiği halde, daha sonraki dönemde davacıdan izin alınmaksızın fotoğrafının internet sitesinde ve davalının hastane hizmetleri ile ilgili tanıtım materyallerinde kullanıldığı, bu fiilin FSEK'in 86. m. uyarınca haksız rekabet teşkil ettiği, davacının anılan maddede belirtilen istisnai şahıslardan da olmadığı, izinsiz kullanım fiilinin davacının fotoğraf üzerinde tasarrufta bulunma ve dolayısıyla kişilik haklarına da saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, haksız fiilin niteliği, davalının bu fiili gerçekleştirmesindeki yoğunluk nazara alınarak takdiren 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 256,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 15.8.2017 16:53:50.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim