Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit-müştekinin telefon üzerinde inceleme yapılması gerektiği


Özet:

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, somut olayda kimlik ve adres bilgileri bilinen, hesap ve telefon numarası mevcut olan şüphelinin ifadesi alınıp belirtilen yönlerden araştırma yapılması, yine müştekinin ifadesinde telefonunda mesaj ve arama kayıtlarının bulunduğunu belirtmesi karşısında müştekinin telefonunda inceleme yapılması gerektiği gözetilmeksizin, eksik soruşturma ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara vaki itirazın kabulüne karar verilmesi yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulmasına

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
14. Ceza Dairesi


Esas No:2017/11
Karar No:2017/2348
K. Tarihi:2.5.2017

14. Ceza Dairesi         2017/11 E.  ,  2017/2348 K.


"İçtihat Metni"


Hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, tehdit ve cinsel taciz suçlarından şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 20.04.2016 tarihli ve 2015/101946 soruşturma, 2016/20857 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/05/2016 gün ve 2016/1762 Değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde,

Dosya kapsamına göre müştekinin, sosyal medya üzerinden tanıştığı şüphelinin yine sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli sözler sarfettiği, tehditte bulunduğunu, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasına ilişkin olarak, tespit edilen mesaj içeriklerinde tehdit ve hakaret ve cinsel taciz içerir kayıtların bulunmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, somut olayda kimlik ve adres bilgileri bilinen, hesap ve telefon numarası mevcut olan şüphelinin ifadesi alınıp belirtilen yönlerden araştırma yapılması, yine müştekinin ifadesinde telefonunda mesaj ve arama kayıtlarının bulunduğunu belirtmesi karşısında müştekinin telefonunda inceleme yapılması gerektiği gözetilmeksizin, eksik soruşturma ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara vaki itirazın kabulüne karar verilmesi yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16.12.2016 gün ve 94660652-105-35-12930-2016- Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak ile birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24.05.2016 gün ve 2016/1762 Değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Ekleme Tarihi: 11.8.2017 13:57:38.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim