Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası


Özet:

Sanığın TCK'nın 6/g maddesi anlamında herkese açık sosyal medya hesabından, aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok kez ve içerik itibarı ile terör örgütünün propagandası mahiyetindeki paylaşımları yaptığının anlaşılmış olmasına göre, hakkında ceza hükmü tesis edilirken 3713 sayılı Kanunun 7/2 maddesi uyarınca tayin olunan temel cezanın aynı madde ve fıkranın son cümlesi gereğince artırılması, belirlenen bu cezanın da TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca artırılarak sonuç cezanın tayini gerekirken yazılı şekilde uygulama ile noksan ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Ceza Dairesi


Esas No:2017/783
Karar No:2017/3680
K. Tarihi:11.4.2017

16. Ceza Dairesi         2017/783 E.  ,  2017/3680 K.


"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Terör örgütü propagandası yapma adına suç işleme

Hüküm : 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK'nın 62, 50/1-a, 52/2-4 maddeleri gereğince mahkumiyet


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın TCK'nın 6/g maddesi anlamında herkese açık sosyal medya hesabından, aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok kez ve içerik itibarı ile terör örgütünün propagandası mahiyetindeki paylaşımları yaptığının anlaşılmış olmasına göre, hakkında ceza hükmü tesis edilirken 3713 sayılı Kanunun 7/2 maddesi uyarınca tayin olunan temel cezanın aynı madde ve fıkranın son cümlesi gereğince artırılması, belirlenen bu cezanın da TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca artırılarak sonuç cezanın tayini gerekirken yazılı şekilde uygulama ile noksan ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Sanık hakkında tayin edilen hapis cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi sırasında uygulanan kanun maddelerinin ''TCK 50/1-a ve 52/2'' maddeleri yerine sadece ''TCK 50/1-a'' olarak gösterilmesi,

2-01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikle TCK’nın 50/6. madde ve fıkrasında yer alan "yaptırım" ibaresinin "tedbir" olarak değiştirilip, 5275 sayılı Kanunun 106. maddesinin 4 ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, sanık hakkında kurulan hükümlerde infazda yetkiyi kısıtlayacak şekilde seçenek yaptırım olan adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasının kısmen veya tamamen infazına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olmakla, hükmün bu nedenlerle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 4. fıkrasından "ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa bildirilmesine” ibareleri ile 5. fıkranın tamamının hüküm fıkrasından çıkarılmasına ve ayrıca hükmün 3. fıkrasında kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrildiği kısmına TCK'nın 50/1-a ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 52/2 maddeleri gereğince" ibarelerinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.8.2017 13:53:51.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim