Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Avukatın takip borçlusuna mesaj göndererek intiharına sebep olduğu iddiası


Özet:

Dosya kapsamına göre, avukat olan sanığın, müştekinin babası olan borçlu hakkında 3. İcra Müdürlüğü'nün 2015/1289 Sayılı dosyası üzerinden yürütmüş olduğu icra takibi sırasında borçlunun ödeme şartını ihlal etmesi sebebiyle dava açtığı ve alacağın tahsiline yönelik olarak borçlunun cep telefonuna mesaj gönderdiği, her ne kadar sanığın görevinin gereklerine aykırı hareket etmediği, müteveffanın varolan borçları sebebiyle intihar ettiğinden bahisle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de, mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu

Kanun No:5237   Madde No:257   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi


Esas No:2017/598
Karar No:2017/960
K. Tarihi:15.3.2017

Görevi kötüye kullanma suçundan sanık hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 12/04/2016 tarihli ve 2016/1806 soruşturma, 2016/616 esas, 2016/47 Sayılı iddianame üzerine, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06/05/2016 tarihli ve 2016/153 esas, 2016/136 Sayılı kararının;

Dosya kapsamına göre, avukat olan sanığın, müştekinin babası olan borçlu hakkında 3. İcra Müdürlüğü'nün 2015/1289 Sayılı dosyası üzerinden yürütmüş olduğu icra takibi sırasında borçlunun ödeme şartını ihlal etmesi sebebiyle dava açtığı ve alacağın tahsiline yönelik olarak borçlunun cep telefonuna mesaj gönderdiği, her ne kadar sanığın görevinin gereklerine aykırı hareket etmediği, müteveffanın varolan borçları sebebiyle intihar ettiğinden bahisle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de, mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 20/12/2016 gün ve 94660652-105-55-8810-2016-Kyb sayılı Kanun yarına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : Müştekinin babası müteveffanın borçları sebebiyle intihar ettiği somut olay ile sanığın eylemleri arasında bir illiyet bulunmadığı gibi bu eylemlerin suç teşkil edecek boyuta da ulaşmadığı anlaşıldığından ve bu itibarla tüm dosya kapsamına nazaran son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06/05/2016 tarihli ve 2016/153 Esas, 2016/136 Sayılı Kararında bir isabetsizlik görülmediğinden,

SONUÇ : Vaki karara yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 15.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak : Av.Mehmet Kaya 

Ekleme Tarihi: 8.7.2017 13:04:08.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim