Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Erteleme - hükmün açıklanmasının geri bırakılması


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi


Esas No:2013/22037
Karar No:2015/30466
K. Tarihi:4.11.2015


Tebliğname No : 11 - 2012/219108
MAHKEMESİ : Bismil Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 23/03/2012
NUMARASI : 2010/274 (E) ve 2012/267 (K)
Suç : Özel belgede sahtecilik

Sanığın adli sicil kaydında yer alan, işbu davaya konu suç tarihinden önce işlenip,sonrasında kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına konu aynı nitelikteki eylemi nedeniyle, sanığın pişmanlık duymadığını kabul eden ve bir daha suç
işlemeyeceğine dair olumlu kanaate ulaşamayan, bu nedenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile erteleme hükümlerini uygulamayan mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bu hususa ilişen bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Sanığın Ö.. Ö.. tarafından 21.09.2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına sahte oluşturulan "sınava giriş ve kimlik belgesi" ile kendi yerine bir başkasını sokması ve cevap kağıdının bu kişi tarafından doldurulması şeklinde gerçekleşen
eylemin suç tarihi itibariyle 5237 sayılı TCK'nun 204/1, 43/1. maddelerine uyan zincirleme "memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği" suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek özel belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması,
2- Kabule göre de;
5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan hak yoksunluğunun, aynı maddenin 3. fıkrasına göre koşullu salıverilen hükümlünün sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu
salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden, fıkranın tamamını kapsar biçimde yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza
miktarı itibariyle kazanılmış hakkın korunmasına,04.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 3.7.2016 20:08:37.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim