Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Denetim süresi - hırsızlık


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi


Esas No:2014/25668
Karar No:2016/5735
K. Tarihi:29.3.2016


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü :
Hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak;
TCK'nın 51/3. maddesinde, cezası ertelenen sanık hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirleneceği ve bu sürenin alt sınırının, hükmolunan ceza süresinden az olamayacağı belirtilmiştir. Somut olayda, hırsızlık suçundan 1 yıl 9 ay 20 günlük hapis cezası ertelenen sanık hakkında belirtilen düzenlemeye istinaden en az hükmolunan ceza süresi kadar bir denetim süresi belirlenmesi gerekirken bir yıl denetim süresi belirlenmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK'nın 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan, hüküm fıkrasının TCK'nın 51/3. maddesinin uygulanmasına ilişkin paragraftan “ 1 YIL” biçimindeki ibarenin çıkarılarak yerine “1 YIL 9 AY 20 GÜN” ibaresi eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
Konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak;
1- Sanık hakkında, erteleme kararı verilirken olumlu değerlendirilen kişilik özellikleri ile tutum ve davranışları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip verilmeyeceğine ilişkin değerlendirme yapılırken bu kez olumsuz değerlendirilerek sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
2- Sanığın 16/05/2013 tarihli istinabe duruşmasında belirttiği lehe olan kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin isteminin TCK'nın 50. maddesini de kapsamasına karşın, bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 29/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.7.2016 19:47:36.
Bu karar
Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma Suçu Yargıtay Kararı

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim