Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kanuni temsilci - hükmün kapsamı - karar harcı


Özet:6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesinde hükmün kapsamında nelerin yer alması gerektiği açıklanırken 1. maddesinin (b) bendinde; tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerinin bulunması gerektiğine değinilmiştir. Somut olayda, mahkeme kararında .... mirasçıları davacı olarak gösterildiği halde kendisini aynı vekille temsil ettiren diğer davacı.. karar başlığında gösterilmemiştir. Belirtilen durum yukarıda sözü edilen yasa maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi hükmün infazında da tereddüte sebebiyet verecek sonuçlar doğuracaktır. Hal böyle olunca mahkemece karar başlığında davacı.. ismi de yazılmak ve hüküm kısmında tüm davacıların payları açıkça gösterilmek suretiyle karar verilmelidir. Davacı .. vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacıya iadesine, 20.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/18935
Karar No:2015/12164
K. Tarihi:20.10.2015


MAHKEMESİ : . KADASTRO MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında ...Köyü çalışma alanında bulunan 111 ada 2 parsel sayılı 9.276,09 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, satın alma ve miras yoluyla gelen hak nedeniyle davalı .... ve müşterekleri adına tespit edilmiştir. Davacılar .. ve ..., miras yoluyla gelen hak ve bağışlama iddiasına dayanarak dava açmışlar, yargılama sırasında.. ölümü üzerine mirasçıları davaya devam etmişlerdir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile davacılar adına payları oranında tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı .. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesinde hükmün kapsamında nelerin yer alması gerektiği açıklanırken 1. maddesinin (b) bendinde; tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerinin bulunması gerektiğine değinilmiştir. Somut olayda, mahkeme kararında .... mirasçıları davacı olarak gösterildiği halde kendisini aynı vekille temsil ettiren diğer davacı.. karar başlığında gösterilmemiştir. Belirtilen durum yukarıda sözü edilen yasa maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi hükmün infazında da tereddüte sebebiyet verecek sonuçlar doğuracaktır. Hal böyle olunca mahkemece karar başlığında davacı.. ismi de yazılmak ve hüküm kısmında tüm davacıların payları açıkça gösterilmek suretiyle karar verilmelidir. Davacı .. vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacıya iadesine, 20.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:50:42.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim