Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınmaz - kadastro - bilirkişi raporu - tescil - komisyon - delillerin takdiri - karar harcı - yetki


Özet:Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 102 ada 134, 152, 164 ve 174 parsel sayılı 6.475.73, 11.460.88, 18.984.57 ve 7.785.68 metrekare yüzölçümündeki taşınmazların tespitleri sırasında uyuşmazlık çıktığından, konu kadastro komisyonuna intikal etmiş, kadastro komisyonunca yetkisizlik kararları verilerek tutanaklar ve ekleri Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda çekişmeli 102 ada 134 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A), (C) ve (D) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B), (E), (F) ve (G) harfleri ile gösterilen bölümlerinin zilyedi .... adına; çekişmeli 102 ada 152 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A), (C) ve (E) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B), (D), (F) ve (G) harfleri ile gösterilen bölümlerin zilyedi .... adına; çekişmeli 102 ada 164 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A), (C) ve (E) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B), (D) ve (F) harfleri ile gösterilen bölümlerinin zilyedi ... adına; çekişmeli 102 ada 174 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A) ve (C) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B) ve (D) harfleri ile gösterilen bölümlerinin zilyedi ... adına tesciline karar verilmiş; hüküm, Hazine vekili ile .... ve .. tarafından temyiz edilmiştir....

2- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, çekişmeli 102 ada 174 parsel sayılı taşınmaza yönelik diğer temyiz itirazları yerinde bulunmadığından reddi gerekir. Ancak; kadastro hakimi açık ve infazı sırasında tereddüt oluşturmayacak şekilde, çekişmeli taşınmazın tüm bölümleri hakkında tescil hükmü kurmakla yükümlü olduğu halde, hükme esas alınan uzman bilirkişi raporunda çekişmeli 102 ada 174 parsel sayılı taşınmazın (E) ve (F) harfleri ile gösterilen bölümler hakkında tescil kurulmamasında isabet bulunmamaktadır. Temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davalılara ayrı ayrı iadesine, 22.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/15775
Karar No:2015/12406
K. Tarihi:22.10.2015


MAHKEMESİ : KADASTRO MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 102 ada 134, 152, 164 ve 174 parsel sayılı 6.475.73, 11.460.88, 18.984.57 ve 7.785.68 metrekare yüzölçümündeki taşınmazların tespitleri sırasında uyuşmazlık çıktığından, konu kadastro komisyonuna intikal etmiş, kadastro komisyonunca yetkisizlik kararları verilerek tutanaklar ve ekleri Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda çekişmeli 102 ada 134 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A), (C) ve (D) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B), (E), (F) ve (G) harfleri ile gösterilen bölümlerinin zilyedi .... adına; çekişmeli 102 ada 152 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A), (C) ve (E) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B), (D), (F) ve (G) harfleri ile gösterilen bölümlerin zilyedi .... adına; çekişmeli 102 ada 164 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A), (C) ve (E) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B), (D) ve (F) harfleri ile gösterilen bölümlerinin zilyedi ... adına; çekişmeli 102 ada 174 parsel sayılı taşınmazın uzman fen bilirkişi raporunda (A) ve (C) harfleri ile gösterilen bölümlerinin Hazine, (B) ve (D) harfleri ile gösterilen bölümlerinin zilyedi ... adına tesciline karar verilmiş; hüküm, Hazine vekili ile .... ve .. tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, çekişmeli 102 ada 134, 152 ve 164 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili karara yönelik bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
2- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, çekişmeli 102 ada 174 parsel sayılı taşınmaza yönelik diğer temyiz itirazları yerinde bulunmadığından reddi gerekir. Ancak; kadastro hakimi açık ve infazı sırasında tereddüt oluşturmayacak şekilde, çekişmeli taşınmazın tüm bölümleri hakkında tescil hükmü kurmakla yükümlü olduğu halde, hükme esas alınan uzman bilirkişi raporunda çekişmeli 102 ada 174 parsel sayılı taşınmazın (E) ve (F) harfleri ile gösterilen bölümler hakkında tescil kurulmamasında isabet bulunmamaktadır. Temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davalılara ayrı ayrı iadesine, 22.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:43:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim