Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Öncelik hakkı - keşif


Özet:Bu durumda suların az olduğu dönemde ziraat ve jeoloji bilirkişi eşliğinde keşif yapılarak dava konusu suyun öteden beri yararlanma şekli ve sudan yararlanmada öncelik hakkı bulunanlar dikkate alınıp, taraflar arasındaki nizayı kesin olarak çözümler nitelikte ortak yararlanmayı ve paylaşımı öngören su rejimi kurulması yoluna gidilmelidir....

Değinilen yönler gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/2950
Karar No:2014/7338
K. Tarihi:31.5.2010


MAHKEMESİ : Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/12/2013
NUMARASI : 2010/272-2013/722

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 31.05.2010 gününde verilen dilekçe ile suya ve arka müdahalenin önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne ve duruşma talebinin değerden reddine karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
_K A R A R_
Davacılar vekili, Karasu deresinden Kapanalan ve Kuyupınar köylerine kadim su hakkının ulaşımı için ayrılan kadim arka davalı tarafından müdahale edildiği iddia olunarak elatmanın önlenmesini istemiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin Bilecik İl Özel idaresi ile yaptığı kira sözleşmesine dayanarak suyu kullandığını, davacılar tarafından ileri sürülen protokolün tarafı olmayan müvekkili şirketi bağlamayacağını, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile davalının Karasu Deresi üzerindeki haksız elatmasının önlenmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
Davaya konu suyun niteliği itibariyle genel sulardan olduğu açıktır. Genel sulardan ise; kadim ve öncelik hakları nazara alınmak koşuluyla herkes faydalı ihtiyacı arasında yararlanma hakkına sahiptir. Kadim hak ise; öncesi ve başka türlü kullanıldığı bilinmeyen bir haktır. Uygulamada kadim hak, tanık ve mahalli bilirkişi beyanı ile ispat edilebilir.
Somut olaya gelince, dinlenilen tanık beyanlarına ve tüm dosya kapsamına göre suyun Karasu Deresinden ayrılan arka alınarak davacıların da içinde bulunduğu köy halkı tarafından tarlalarında sulama amaçlı kullanıldığı, davacıların kadim sulama hakları olduğu, davalının da zaman zaman bu arka su bırakmak amacıyla kullanılan su borularını kapatarak kanala su bırakmadığı ve suyu balık tesislerine yönlendirdiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda suların az olduğu dönemde ziraat ve jeoloji bilirkişi eşliğinde keşif yapılarak dava konusu suyun öteden beri yararlanma şekli ve sudan yararlanmada öncelik hakkı bulunanlar dikkate alınıp, taraflar arasındaki nizayı kesin olarak çözümler nitelikte ortak yararlanmayı ve paylaşımı öngören su rejimi kurulması yoluna gidilmelidir.
Değinilen yönler gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 03.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:41:46.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim