Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tescil - temlik - önalım hakkının kullanılması - taşınmaz


Özet:Mahkemece, davalı K.. İnşaat San. Yat. ve Tic AŞ tarafından dava konusu ..sayılı parselden 24.07.2009 tarihinde 296/2400 pay satın alımı, 16.06.2010 tarihinde trampa yolu ile 37/600 pay alımı ve 02.09.2010 tarihinde 79/800 pay satın alımı yoluyla edinilen payların önalım hakkı nedeniyle iptali ve davacı adına tesciline karar verilmiştir. Davalı vekili tarafından hüküm 16.06.2010 tarihinde trampa yolu ile devralınan 37/600 paya ve 02.09.2010 tarihinde satın alınan 79/800 paya yönelik olarak temyiz edilmiştir. TMK'nın 732. maddesi uyarınca önalım hakkı payın 3. kişiye satılması halinde kullanılabilir. Satış dışındaki temliklerde önalım hakkının kullanılması mümkün değildir. Davacı tapuda trampa şeklinde yapılan temlikin aslında satış olduğunu iddia ederek önalım hakkı nedeniyle tescil talebinde bulunmuştur. ...

Tapudaki işlemin tarafı olmayan davacının bu iddiasını tanık dahil her türlü delille ispatlaması mümkün ise de trampaya konu edilen taşınmazlar arasında değer farkı olması tek başına işlemin trampa olmadığını ispatlamaya yeterli değildir. Mahkemece davacının trampanın satış olduğuna ilişkin delilleri ve davalının karşı delilleri toplanarak yapılan işlemin trampa olup olmadığı bu şekilde değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken trampaya konu payın ve daha sonra yapılan satışa ilişkin payın iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple, kararın bozulması gerekmiştir. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/6607
Karar No:2014/7418
K. Tarihi:20.5.2011


MAHKEMESİ : Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/04/2013
NUMARASI : 2011/407-2013/207

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 20.05.2011 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 16.04.2013 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 18.03.2014 günü mürafaa icrasından sonra dosyada görülen eksiklik nedeniyle evrak mahalline iade edilmiştir. Anılan eksikliğin giderilmesinden sonra dosya tekrar Dairemize gönderilmiş olmakla içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R
Dava, önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davalı vekili, trampa akdinin önalım davasına konu olamayacağından davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece, davalı K.. İnşaat San. Yat. ve Tic AŞ tarafından dava konusu ..sayılı parselden 24.07.2009 tarihinde 296/2400 pay satın alımı, 16.06.2010 tarihinde trampa yolu ile 37/600 pay alımı ve 02.09.2010 tarihinde 79/800 pay satın alımı yoluyla edinilen payların önalım hakkı nedeniyle iptali ve davacı adına tesciline karar verilmiştir. Davalı vekili tarafından hüküm 16.06.2010 tarihinde trampa yolu ile devralınan 37/600 paya ve 02.09.2010 tarihinde satın alınan 79/800 paya yönelik olarak temyiz edilmiştir. TMK'nın 732. maddesi uyarınca önalım hakkı payın 3. kişiye satılması halinde kullanılabilir. Satış dışındaki temliklerde önalım hakkının kullanılması mümkün değildir. Davacı tapuda trampa şeklinde yapılan temlikin aslında satış olduğunu iddia ederek önalım hakkı nedeniyle tescil talebinde bulunmuştur.
Tapudaki işlemin tarafı olmayan davacının bu iddiasını tanık dahil her türlü delille ispatlaması mümkün ise de trampaya konu edilen taşınmazlar arasında değer farkı olması tek başına işlemin trampa olmadığını ispatlamaya yeterli değildir. Mahkemece davacının trampanın satış olduğuna ilişkin delilleri ve davalının karşı delilleri toplanarak yapılan işlemin trampa olup olmadığı bu şekilde değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken trampaya konu payın ve daha sonra yapılan satışa ilişkin payın iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 04.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:38:36.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim