Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınmaz - imza incelemesi - karar düzeltme - ücret alacağı - hizmet sözleşmesi - yasal faiz - icra inkar tazminatı - yerel mahkeme kararı


Özet:Mahkemece davanın kısmen kabulü ile itirazın kısmen iptaline, takibin 62.000 TL asıl alacak ve 11.160,00 TL KDV olmak üzere 73.160,00 TL ve takip tarihinden işleyecek yasal faiz üzerinden devamına, 29.264,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hükmün, taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 16.03.2015 tarih ve ... sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiş bu kez süresi içinde davalı karar düzeltme talebinde bulunmuştur....

1-Davacı eldeki dava ile 05.10.2010 tarihli tellallık hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ücret alacağının tahsilini istemiş, davalı ise davalının kendisine bir taşınmaz gezdirdiğini, ancak o taşınmazın dava konusu yer olmadığını ve sözleşme altında bulunan müşteriye tanıtılan taşınmaz bölümünün sonradan doldurulduğunu ve bu bölümde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını savunmuştur. Ne var ki; mahkemece davalının bu savunması üzerinde durulmamış ve imza incelemesi yapılmamıştır. O halde mahkemece davalının savunması doğrultusunda, dava konusu sözleşme aslı üzerinde imza incelemesi yapılarak müşteriye gösterilen taşınmazlar bölümünde yer alan imzanın davalının el ürünü olup olmadığı tespit edilerek hasıl olacak sonuca gere bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onanmasına karar verilmesi doğru olmayıp davalının karar düzeltme isteğinin kabulüyle yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/20396
Karar No:2015/37975
K. Tarihi:24.12.2015


...vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 12.12.2013 tarih ve ... sayılı hükmün Dairenin 16.3.2015 tarih ve ... sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

KARAR

Davacı, emlak komisyoncusu olduğunu, davalının bir iş yeri satın almak üzere kendisine başvurduğunu, bunun üzerine mülkiyeti...'na, portföyü kendisine ait ...263 ada, 3 parseldeki arsa ve fabrikayı gezdirdiğini ve 05.10.2010 tarihli yer gösterme sözleşmesi imzalandığını, davalının tarife yahut teamüle göre ödeme yapmak istemesi nedeniyle sözleşmede yazılı oranların üzerini karaladıklarını, böylece ücret kararlaştırıldığı halde miktarın kararlaştırılmadığını, tellallık hizmeti verip ücrete hak kazanıldığı halde, davalının başka bir komisyoncu aracılığı ile aynı taşınmazı satın aldığını, sözleşmeden kaynaklanan alacaklarının tahsili için başlattığı icra takibinin davalının itirazı ile durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu taşınmazı ortağı olduğu şirketin, ...in açmış olduğu ihaleden satın aldığını, dolayısıyla davacının vermiş olduğu bir hizmet bulunmadığını, davacının kendisine yine ...da bir yer gezdirdiğini, ancak gezdirdiği yerin dava konusu taşınmaz olmadığını, sözleşme altında müşteriye gösterilen yer alanının sonradan doldurulduğunu ve burada yer alan imzanın kendisine ait olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile itirazın kısmen iptaline, takibin 62.000 TL asıl alacak ve 11.160,00 TL KDV olmak üzere 73.160,00 TL ve takip tarihinden işleyecek yasal faiz üzerinden devamına, 29.264,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hükmün, taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 16.03.2015 tarih ve ... sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiş bu kez süresi içinde davalı karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
1-Davacı eldeki dava ile 05.10.2010 tarihli tellallık hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ücret alacağının tahsilini istemiş, davalı ise davalının kendisine bir taşınmaz gezdirdiğini, ancak o taşınmazın dava konusu yer olmadığını ve sözleşme altında bulunan müşteriye tanıtılan taşınmaz bölümünün sonradan doldurulduğunu ve bu bölümde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını savunmuştur. Ne var ki; mahkemece davalının bu savunması üzerinde durulmamış ve imza incelemesi yapılmamıştır. O halde mahkemece davalının savunması doğrultusunda, dava konusu sözleşme aslı üzerinde imza incelemesi yapılarak müşteriye gösterilen taşınmazlar bölümünde yer alan imzanın davalının el ürünü olup olmadığı tespit edilerek hasıl olacak sonuca gere bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onanmasına karar verilmesi doğru olmayıp davalının karar düzeltme isteğinin kabulüyle yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair karar düzeltme itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: 1. bent gereğince davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne, Dairemizin 16.03.2015 tarih ve ... Karar karar sayılı onama ilamının kaldırılmasıyla hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer karar düzeltme itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 57,60 TL harcın istek halinde iadesine, 24/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 1.7.2016 07:41:04.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim