Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kamu davası - hukuki sonuç - çelişki


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
21. Ceza Dairesi


Esas No:2016/9036
Karar No:2016/8096
K. Tarihi:29.12.2016


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Beraat

Sanık hakkında sahte istirahat raporu düzenleyip kullanmak suçundan açılan kamu davasında, ... Hastanesinin dosya arasında bulunan 11.07.2005 ve 06.05.2010 günlü cevabi yazılarında sanık adına hastanelerinde herhangi bir giriş, kayıt, tedavi ile ilgili protokole rastlanmadığı ve belge üzerinde başhekimlik onayının olmadığının belirtilmesi, suça konu belgeyi tanzim eden olarak ismi geçen doktor ...'nun alınan beyanlarında, belgenin kendisi tarafından düzenlenmediğini, belgedeki yazı ve imzanın kendisine ait olmadığını belirtmesi, dosya arasında bulunan 05.10.2009 tarihli raporda suça konu belgedeki yazı ve adına atılı bulunan imzanın tanık ...'ya ait olmadığının belirtilmesine karşın, 09.04.2014 günlü raporda belgedeki el yazılarının tanık ...'ya ait olduğunun, adına atılı imzanın ise tanığa aidiyeti yönünden müspet veya menfi bir kanaat beyanının mümkün olmadığının belirtilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi ve suç unsurlarının tespiti bakımından, öncelikle İl Sağlık Müdürlüğünden, üzerinde başhekimlik onayının bulunmamasının suç tarihi itibariyle belgenin hukuki sonuç doğurmasına engel teşkil edip etmediğinin; katılan kurumdan ise, bu şekilde sunulan belgelerin gerçekliğinin kaynağından mutad olarak araştırılıp araştırılmadığı, araştırılmıyor ise, suça konu belgenin gerçek olup olmadığının araştırılmasına niçin ihtiyaç duyulduğunun sorulmasından sonra suça konu belge aslının getirtilerek duruşmada incelenip özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve denetime olanak verecek şekilde dosyada bulundurulması ile İl Sağlık Müdürlüğü ve katılan kurumdan alınan cevabi yazılar da birlikte değerlendirilmek suretiyle iğfal kabiliyeti yönünden inceleme yapılması, iğfal kabiliyetinin bulunduğunun anlaşılması halinde, ...Hastanesine yeniden yazı yazılarak suça konu raporun kendileri tarafından düzenlenip düzenlenmediği, suç tarihi ve öncesinde hastanelerinde sanığın kaydının bulunup bulunmadığı ve hastaların kayıt yapılmaksızın muayeneleri ile haklarında rapor tanziminin mümkün olup olmadığının sorulması, Adli Tıp Kurumundan yukarıda anılan raporlar arasındaki çelişkiyi de giderecek şekilde yeni bir rapor alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.1.2017 19:01:13.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim