Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 21.ceza dairesi e:2015/9525 k:2016/8080


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
21. Ceza Dairesi


Esas No:2015/9525
Karar No:2016/8080
K. Tarihi:29.12.2016


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

1... Elektrik Elekt. İnş. Petrol İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait çeki sahte olarak düzenleyip, müşteki ...’dan aldığı para karşılığında vermek suretiyle kullandığı iddia olunan sanığın, aşamalarda istikrarlı olarak, çekin hesap sahibi olan şirket yetkilisi katılan ... ile ortak olduklarını, ortaklıklarının halen de devam ettiğini, ...’ün kendisine verdiği vekaletnameye istinaden bu çeki düzenlediğini savunması, müdafinin de aşamalarda sunduğu dilekçeleri ve beyanlarında sanığın katılan ... ile ortak olduğunu, hernekadar katılan tarafından ortağı olan sanığın yetkilendirilmesine ilişkin olup mahkemeye aslını sundukları Iğdır 1. Noterliğinin 7994 yevmiye nolu vekaletnamesinde sanığa çek keşide etme yetkisi verilmemiş ise de bu vekaletname ile kendisine çok geniş yetkiler verilmiş olması nedeniyle sanığın kendisinin çek keşide etme yetkisinin de bulunduğunu sandığını, ayrıca daha önceden de sanığın birçok çeki bu şekilde keşide ettiğini ve bedellerinin katılan tarafından ödendiğini savunması karşısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 30.03.1992 gün ve 80-98 sayılı ve 19.04.2005 gün ve 221-38 sayılı kararlarında ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere, belgede sahtecilik suçlarında mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni sayılmaz ise de failde belgede sahtecilik kastına etki yapabileceği cihetle, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından; katılanın yeniden beyanına başvurularak daha önceden sanık tarafından bu şekilde düzenlenen başka çeklerin bulunup bulunmadığının, varsa bu çek karşılıklarının ödenip ödenmediğinin sorulması, ayrıca sanığın bu şekilde başka şahıslara da çek keşide edip etmediği araştırılıp, çek karnesini veren bankadan bu yolla keşide edilen çeklerin daha öncesinde ödenip ödenmediği sorularak toplanan delillerin birlikte değerlendirilmesi ile sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı,
2-Kabule göre de;
T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.Ekleme Tarihi: 11.1.2017 19:00:44.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim