Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Hırsızlık - asliye ceza mahkemesi - kamu davası - onaylı suret


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
21. Ceza Dairesi


Esas No:2016/9300
Karar No:2016/8094
K. Tarihi:29.12.2016


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Resmi belgede sahtecilik, hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

1- Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 17.12.2008 tarihinde çalıntı ve change araçlara yönelik olarak yaptıkları denetimler esnasında sanığın kullandığı 35 N 3863 plakalı otomobili kontrol amacı ile durdurup, şase numarasından yaptıkları araştırmada aracın gerçekte müşteki ...’in annesi ... adına kayıtlı bulunan... plakalı çalıntı kaydı bulunan araç olduğunun anlaşıldığı ve sanığın üzerinde yapılan arama sonucunda ... adına tanzim edilmiş nüfus cüzdanı ile sürücü belgesinin ele geçirildiği olayda, alınan bilirkişi raporları ve ... İlçe Nüfus Müdürlüğünün 03.02.2009 günlü cevabi yazısı ile ekindeki nüfus cüzdanı talep belgesi içeriğinden, suça konu nüfus cüzdanının 04.08.2008 tarihli talep belgesine istinaden nüfus müdürlüğünden alınmış olduğu, ele geçirilen sürücü belgesi, motorlu araç trafik ve tescil belgeleri ile plakanın ise tamamen sahte olduklarının anlaşılması karşısında, suça konu nüfus cüzdanının talep belgesine istinaden nüfus müdürlüğünden alınmış olması nedeniyle diğer belgelerden farklı bir zamanda düzenlendiğinin kabulü gerekeceğinden, ele geçirilen tüm belgeler bakımından eylemin TCK'nın 204/1, 43. maddeleri kapsamında zincirleme şekilde gerçekleşen tek suçu oluşturacağı, ancak belge sayısı ile sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak TCK.nın 61. maddesi uyarınca alt sınırdan ayrılarak makul bir temel ceza tayini gerektiği gözetilmeden eylemlerin üç ayrı suçu oluşturacağının kabulü ile yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,
2- Sanığın müşteki ...’in annesi ... adına kayıtlı bulunan ... plakalı aracı çalarak üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında, ...’nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında ...5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/772 Esas sayılı dosyası ile hırsızlık suçundan dava açıldığı, sanık hakkındaki davanın tefrik edilerek eldeki dosya ile birleştirilmesinden sonra diğer sanıklar hakkında devam eden dava akıbetinin araştırılmadığı anlaşılmakla, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi bakımından, ... 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/772 Esas sayılı dosyasının akıbetinin araştırılarak mümkünse eldeki dosya ile birleştirilmesi, aksi halde onaylı suretinin dosya arasına alınmasından sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
3- Kabule göre de;
a) 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesinde, "değişik zamanlarda" denilmesi karşısında, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığı cihetle, suça konu sahte motorlu araç trafik ve tescil belgelerinin aynı anda ele geçirildiği olayda, bu belgelerin değişik zamanlarda düzenlendiklerine dair delil bulunmaması karşısında, 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesindeki zincirleme suç koşullarının oluşmadığı ve sahte belge sayısı ile çeşitliliğinin TCK'nun 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesi sırasında nazara alınması gerektiği gözetilmeden sahte motorlu araç trafik ve tescil belgeleri ile ilgili olarak kurulan hükümde TCK’nın 43. maddesinin tatbiki suretiyle fazla ceza tayini,
b) Suça konu plakaların delil olarak dosyada saklanmaları yerine müsaderelerine karar verilmesi yasaya aykırı,
c) T.C. Anayasa Mahkemesi'nin TCK'nın 53. maddesine ilişkin olan 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafınin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 11.1.2017 18:59:43.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim