Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1.ceza dairesi e:2016/5358 k:2016/3896


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/5358
Karar No:2016/3896
K. Tarihi:14.11.2016( KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Nitelikli yağma suçundan hükümlü ...'ün, Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin 14/11/2008 tarihli ve 2007/141 esas, 2008/278 sayılı kararı ile 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 08/03/2012 tarihli ve 2012/4052 esas, 2012/4153 karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verilmesinden sonra infazına geçilmesini müteakip, hükümlünün 24/05/2015 tarihinden geçerli olmak üzere koşullu salıverilmesine dair Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/05/2015 tarihli ve 2015/637 değişik iş sayılı kararını müteakip, deneme süresi içerisinde 23/09/2015 tarihinde işlemiş olduğu trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan dolayı Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesinin 23/12/2015 tarihli ve 2015/346 esas, 2015/446 sayılı kararı ile neticeten 2.500.00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılması sebebiyle, Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince şartla tahliye kararının geri alınması yönünde yapılan ihbar üzerine anılan şartlı tahliye kararının kaldırılarak ikinci suçu işlediği 23/09/2015 tarihi ila bihakkın tahliye tarihi olan 30/03/2017 tarihleri arasındaki sürenin aynen infazına ilişkin Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 04/02/2016 tarihli ve 2016/170 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 18/02/2016 tarihli ve 2016/172 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107. maddesinin 12. fıkrasındaki “Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” ve aynı Kanunun anılan maddesinin 15. fıkrasının (a) bendindeki “Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından...” şeklindeki düzenlemeler uyarınca koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için denetim süresi zarfında hükümlünün işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olması gerektiği, somut dosya kapsamına göre hükümlünün deneme süresi içerisinde işlediği kasıtlı suçtan dolayı neticeten adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin yapılan itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31/07/2016 gün ve 94660652-105-32-3568-2016-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize İhbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 18/02/2016 tarihli ve 2016/172 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14/11/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.


Ekleme Tarihi: 9.1.2017 12:33:59.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim