Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği - yetki - yapı ruhsatı - resmi belgede sahtecilik suçu - işyeri


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
21. Ceza Dairesi


Esas No:2016/10018
Karar No:2016/7591
K. Tarihi:12.12.2016


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği
HÜKÜM : Mahkumiyet

Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan mahkumiyet hükmü kurulabilmesi için, sanığın suça konu belgeyi düzenlemekte görevli ve yetkili olması gerektiği, suça konu Yapı Kullanma İzin Belgesinde onay tarihi olarak 18.03.2004 tarihinin yazılı olduğu, sanığın bu tarihte ........ Müdürlüğünde ...... olarak görevli olduğu, fakat dosya kapsamına göre dava konusu inşaatlara ilişkin yapı ruhsatının 06/01/2003 tarihinde düzenlendiği, yasal süre olan iki yıl içersinde inşaata başlanması gerekirken, 2006 yılında alınan Site Genel Kurulu kararından sonra inşaata başlanıldığı, yönetmelik idare mahkemesince ruhsatın iki yıllık süre içerisinde inşaata başlanılmadığı ve diğer gerekçelerle iptal edildiği, böylece inşaata 2006 yılından önce başlanmadığının mahkeme kararı ile belirlenmesi karşısında, 2004 yılında var olmayan bir yapı için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenemeyeceğinin açık olduğu, belgenin ne zaman düzenlediğinin tam olarak tespitinin mümkün bulunmadığı ancak bu belgenin 27/03/2009 tarihinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınırken kullanıldığı böylece suç tarihinin belgenin kullanıldığı tarih olan 27/03/2009 olacağı ve sanığın bu tarihte görevi itibari ile belgeyi düzenleme yetkisine sahip olmadığı cihetle; sanığın eyleminin TCK’nun 204/1. maddesinde düzenlenen “memur olmayanın resmi belgede sahtecilik” suçunu oluşturacağı gözetilmeden “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan hüküm kurulması,
Yasaya aykırı olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 5.1.2017 13:22:48.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim