T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/21595   Karar No:2013/24403

Boşanma davasına ilişkin tedbirlerin hükümle birlikte temyiz edilebileceği

Özet:

Temyize konu tedbir kararları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389 ve devamı maddelerine ilişkin olmayıp, Türk Medeni Kanununun 169. maddesi uyarınca yargılama süresince hakim tarafından re'sen veya tarafların itirazı üzerine yeniden değerlendirilebilme koşulu ile verilen ve esas kararla birlikte temyiz edilebilen aile hukukuna özgü tedbirlerden olduğundan, temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.


Karar:MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Boşanma (İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece verilen, 25.04.2013 tarihli tedbir nafakası ve 24.04.2013 tarihli ihtiyati tedbire yönelik itiraz üzerine verilen itirazın reddine müteadir 11.07.2013 tarihli ara karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyize konu tedbir kararları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389 ve devamı maddelerine ilişkin olmayıp, Türk Medeni Kanununun 169. maddesi uyarınca yargılama süresince hakim tarafından re'sen veya tarafların itirazı üzerine yeniden değerlendirilebilme koşulu ile verilen ve esas kararla birlikte temyiz edilebilen aile hukukuna özgü tedbirlerden olduğundan, temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen ihtiyati tedbir ve tedbir nafakasına ilişkin itiraz üzerine verilen itirazın reddine dair 11.07.2013 tarihli ara karara yönelik temyiz isteminin yukarıda gösterilen sebeple REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.31.10.2013(Prş.)www.hukukmedeniyeti.org

Bu içerik hukukmedeniyeti.org sitesinden alınmıştır.