Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:
  Başlık Dairesi
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet Anayasa Mahkemesi
E:2014/1946 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet Anayasa Mahkemesi
E:2014/941 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet Anayasa Mahkemesi
E:2013/8746 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl Anayasa Mahkemesi
E:2013/8758 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet Anayasa Mahkemesi
E:2013/9662 K:0/0
Özel hayatına ilişkin unsurlar içeren cd kaydının aleyhine açılan boşanma davasında hükme dayanak olarak kullanılması Anayasa Mahkemesi
E:2012/1146 K:0/0
Dosyaya karşı tarafça sunulan cd'lerin delil olma niteliği sorgulanmadan delil olarak kullanıldığı Anayasa Mahkemesi
E:2012/354 K:0/0
6 yılı aşan bir süre tutuklu bulunması - tutukluluk konusunda ayrımcılık - makul sürede yargılama yapılmaması Anayasa Mahkemesi
E:2014/658 K:0/0
Bireysel başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları - süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna Anayasa Mahkemesi
E:2014/14580 K:0/0
12 eylül askeri darbesi - haksız gözaltı - gözaltında işkence Anayasa Mahkemesi
E:2013/64 K:0/0
Tutukluluğunun kanunda öngörülen azami sınırı aşması , tutuklulukta makul sürenin aşılması Anayasa Mahkemesi
E:2013/8437 K:0/0
Ceza davasının makul sürede sonuçlandırılmaması - 11 yıl süren dava - 10.000 tl manevi tazminat Anayasa Mahkemesi
E:2013/387 K:0/0
Tam yargı davası, reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarı üzerinden vekâlet ücreti belirlenmesi Anayasa Mahkemesi
E:2012/1025 K:0/0
"açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez olduğu Anayasa Mahkemesi
E:2013/73 K:0/0
Makul sürede yargılanma hakkı - 8 yıl - 5.850,00 tl manevi tazminat Anayasa Mahkemesi
E:2014/10531 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet Anayasa Mahkemesi
E:2013/8464 K:0/0
Anayasa mahkemesi - rücu hakkı - tutukluluk - ağır ceza mahkemesi - kasten öldürme - komisyon - tazminat talebi - kasten insan öldürme - kişi hürriyeti ve güvenliği - kanun yolları Anayasa Mahkemesi
E:2014/3798 K:0/0
Tutukluluk - ağır ceza mahkemesi - tevkif müzekkeresi - kişi hürriyeti ve güvenliği - ilk derece mahkemesi - anayasa mahkemesi - adil yargılanma hakkı - süreler - komisyon - ateşli silahlar Anayasa Mahkemesi
E:2014/1082 K:0/0
Hukuk davasının 11 yılda sonuçlanması , makul sürede yargılanma hakkının ihlali - 6650 tl manevi tazminat Anayasa Mahkemesi
E:2013/2508 K:0/0
Anayasa mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - cinsel taciz - para cezası - rücu hakkı - müstehcenlik - soruşturma - komisyon - kişi hürriyeti ve güvenliği - tahliye talebi Anayasa Mahkemesi
E:2014/1313 K:0/0
Tutukluluğun devamı kararına itiraz , cumhuriyet savcısının görüşünün tutukluya bildirilmemesi Anayasa Mahkemesi
E:2013/1279 K:0/0
Kişi hürriyeti ve güvenliği - ilk derece mahkemesi - sulh ceza mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - nitelikli öldürme. - anayasa mahkemesi - tahliye talebi - karara itiraz - müebbet hapis - kaçma şüphesi - kanun yolları - hukuka aykırı - hukuki sebep - ön ı Anayasa Mahkemesi
E:2014/6969 K:0/0
Halil güneş başvurusu anayasa mahkemesi kararı Anayasa Mahkemesi
E:2014/3594 K:0/0
Sulh ceza mahkemesi - adil yargılanma hakkı - idari yaptırım - rücu hakkı - idari para cezası - anayasa mahkemesi - seyahat özgürlüğü - asliye ceza mahkemesi - komisyon - alkollü araç kullanma Anayasa Mahkemesi
E:2013/3672 K:0/0
Görev - internet - takdir yetkisi - hizmet süresi - kamu davası - adil yargılanma hakkı - kamu yararı - rücu hakkı - müessir fiil - iddianame Anayasa Mahkemesi
E:2012/1268 K:0/0
İl özel idaresi - tarım arazisi - keşif - anayasa mahkemesi - bilirkişi raporu - tarım arazileri - kamu yararı - idari işlem - işletme ruhsatı - kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar Anayasa Mahkemesi
E:2013/1301 K:0/0
Başvurunun, "başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul edilemez olduğu Anayasa Mahkemesi
E:2013/6947 K:0/0
Anayasa mahkemesine bireysel başvurularda kabul edilebilirlik şartları - anayasa mahkemesine bireysel başvuru süresi ne zaman başlar - süre aşımı" nedeniyle kabul edilemez - başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün Anayasa Mahkemesi
E:2014/2546 K:0/0
Kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar - avrupa insan hakları sözleşmesi - avrupa insan hakları mahkemesi - adil yargılanma hakkı - silahlı terör örgütü - yerel mahkeme kararı - ilk derece mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - tanığı Anayasa Mahkemesi
E:2013/2630 K:0/0
Tutukluluk - ağır ceza mahkemesi - kişi hürriyeti ve güvenliği - müebbet hapis - ilk derece mahkemesi - komisyon - rücu hakkı - yetki - ıslah - hukuka aykırı Anayasa Mahkemesi
E:2014/16355 K:0/0
Doğum - görev - bilirkişi raporu - maddi zarar - maddi tazminat - anayasa mahkemesi - hizmet kusuru - komisyon - kesin hüküm - maddi ve manevi tazminat Anayasa Mahkemesi
E:2013/687 K:0/0
Zorunlu müdafii - soruşturma - adil yargılanma hakkı - hukuki sonuç - cumhurıyet savcısı - yargıtay ceza genel kurulu - cgk - cebir - komisyon - anayasa mahkemesi Anayasa Mahkemesi
E:2013/5957 K:0/0
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması - mulkiyet hakkinin sinirlandirilmasi - el atmanın önlenmesi davası - kanun hükmünde kararnameler - kamulaştırmasız el atılan - mahkemelerin bağımsızlığı - mülkiyet hakkının ihlali - kamulastirmasiz el koyma - kamu Anayasa Mahkemesi
E:2013/2002 K:0/0
Makul sürede sonuçlandırılmaması - 6 yıl süren dava - 5000 tl manevi tazminat Anayasa Mahkemesi
E:2013/216 K:0/0
Tutukluluk - anayasa mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - tahliye - ilk derece mahkemesi - komisyon - tazminat - mahkeme kararları - derdest - isteme hakları Anayasa Mahkemesi
E:2013/68 K:0/0
Kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar - avrupa insan hakları sözleşmesı - avrupa insan hakları mahkemesi - kamu kurum ve kuruluşları - yargılamanın yenilenmesi - adil yargılanma hakkı - büyükşehir belediyesi - hukuk devletı ilkesı - ilk derece mahke Anayasa Mahkemesi
E:2013/769 K:0/0
Anayasa mahkemesi - terk - terör olayları - komisyon - avrupa insan hakları sözleşmesi - yerleşim yeri - işkence - mülkiyet - maddi ve manevi tazminat - kötü muamele Anayasa Mahkemesi
E:2013/7039 K:0/0
Adil yargılanma hakkı - idari para cezası - tebligat - ibra - anayasa mahkemesi - savunma dilekçesi - sulh ceza mahkemesi - duruşma yapılmaması - asliye ceza mahkemesi - son karar Anayasa Mahkemesi
E:2013/2370 K:0/0
Adil yargılanma hakkı - asliye hukuk mahkemesi - sözleşme - tazminat davası - sigorta şirketi - anayasa mahkemesi - karar düzeltme - komisyon - avrupa insan hakları - makul sürede yargılanma hakkı Anayasa Mahkemesi
E:2014/2617 K:0/0
Taşınmaz - anayasa mahkemesi - adil yargılanma hakkı - mahalli bilirkişi - keşif - sulh sözleşmesi - görevsizlik kararı - ilk derece mahkemesi - asliye hukuk mahkemesi - yetki Anayasa Mahkemesi
E:2013/1838 K:0/0
Avrupa insan hakları sözleşmesı - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - avrupa insan hakları mahkemesi - yargıtay hukuk genel kurulu - kanun hükmünde kararnameler - mülkiyet hakkı anayasa - sosyal güvenlik hukuku - tarafların sorumluluğu - adil yargılanma ha Anayasa Mahkemesi
E:2012/928 K:0/0
Görev - oranı - anayasa mahkemesi - şahsa bağlı haklar - kamu yararı - maaş bordrosu - idari işlem - resmi gazete - sosyal güvenlik - süreler Anayasa Mahkemesi
E:2014/4025 K:0/0
Tutukluluk - ağır ceza mahkemesi - masumiyet karinesi - anayasa mahkemesi - hırsızlık - adil yargılanma hakkı - tahliye - ön karar - kişi hürriyeti ve güvenliği - ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi
E:2014/2369 K:0/0
Anayasa mahkemesi - siyasi parti - komisyon - asliye ceza mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - kamu davası - iddianame - resmi gazete - ön ınceleme - manevı tazmınat Anayasa Mahkemesi
E:2013/6154 K:0/0
Avrupa insan hakları sözleşmesı - avrupa insan hakları mahkemesi - makul sürede yargılanma hakkı - hapis cezasının ertelenmesi - resmi belgede sahtecilik - bedelsiz senedi kullanma - makul sürede yargılama - asliye hukuk mahkemesi - adil yargılanma hakkı Anayasa Mahkemesi
E:2014/3283 K:0/0
Anayasa mahkemesi - ağır ceza mahkemesi - tutukluluk - kanun yolları - kişi hürriyeti ve güvenliği - komisyon - görev - tazminat talebi - kasten insan öldürme - nihai karar Anayasa Mahkemesi
E:2014/236 K:0/0
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması - kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar - temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması - avrupa insan hakları sözleşmesi - avrupa insan hakları mahkemesi - gayrimenkul sermaye iradı - adil yargılanma hakkı - k Anayasa Mahkemesi
E:2013/3245 K:0/0
Ağır ceza mahkemesi - tutukluluk - kasten öldürme - ibra - suç işlemek amacıyla örgüt kurma - ...korku - hukuka aykırı - kişi hürriyeti ve güvenliği - süreler - tutuklama müzekkeresi Anayasa Mahkemesi
E:2013/9836 K:0/0
Hak kazandığı tazminatın yaklaşık 3/4'ünü vekalet ücreti adı altında davalı idareye geri ödemek Anayasa Mahkemesi
E:2014/9052 K:0/0
Ali efe başvurusu anayasa mahkemesi kararı Anayasa Mahkemesi
E:2013/2860 K:0/0
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim