Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:
  Başlık Dairesi
Polis amirlerinin rutbe yükselmesi, polis amirlerinin rutbe yükselmesi, , polis amirlerinin rutbe yükselmesi, 12.daire
E:1998/1408 K:2000/671
Hükümlü ve tutuklulara tebligat, hükümlü ve tutuklulara tebligat, , hükümlü ve tutuklulara tebligat, 7.daire
E:1998/1424 K:1999/829
10.daire e:1986/1413, k:1989/897 10.daire
E:1986/1413 K:1989/897
Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, , motorlu taşıtlar vergisi, , motorlu taşıtlar vergisi, , motorlu taşıtlar vergisi 7.daire
E:1998/1436 K:1999/353
5.daire e:1986/1417, k:1986/1453 5.daire
E:1986/1417 K:1986/1453
Dava yenileme süresi, dava yenileme süresi, dilekçe red kararı, , dava yenileme süresi 6.daire
E:1998/1437 K:1999/1606
Damga vergisi, damga vergisi, yatırım teşvik belgesi, 7.daire
E:1998/1438 K:1999/355
5.daire e:1986/1428, k:1986/1217 5.daire
E:1986/1428 K:1986/1217
Emekli aylığına ek göstege uygulanması, emekli aylığına ek göstege uygulanması, trt yönetim kurulu üyeliği, , emekli aylığına ek göstege uygulanması, trt yönetim kurulu üyeliği, , emekli aylığına ek göstege uygulanması, trt yönetim kurulu üyeliği, 10.daire
E:1998/1439 K:1998/6580
Memurun intibağı, memurun intibağı, memurun kademe ilerlemesi, 5.daire
E:1986/1532 K:1987/1375
Belediye gelirleri, belediye gelirleri, ilan ve reklam vergisi, , belediye gelirleri, ilan ve reklam vergisi, 9.daire
E:1998/1439 K:1999/1866
10.daire e:1986/1544, k:1989/118 10.daire
E:1986/1544 K:1989/118
10.daire e:1998/1443, k:2000/5627 10.daire
E:1998/1443 K:2000/5627
Belediye gelirleri mükelleflerine mahsus vergi ihbarnamesi, belediye gelirleri mükelleflerine mahsus vergi ihbarnamesi, görevi kötüye kullanma, yöneticilerin şahsi sorumluluğu, , belediye gelirleri mükelleflerine mahsus vergi ihbarnamesi, görevi kötüye ku 9.daire
E:1986/1558 K:1987/532
10.daire e:1986/1600, k:1986/1645 10.daire
E:1986/1600 K:1986/1645
10.daire e:1986/1601, k:1986/2241 10.daire
E:1986/1601 K:1986/2241
7.daire e:1986/1628, k:1989/1246 7.daire
E:1986/1628 K:1989/1246
10.daire e:1986/1691, k:1986/1716 10.daire
E:1986/1691 K:1986/1716
Aday memur sayılamayacaklar, aday memur sayılamayacaklar, sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişi, , aday memur sayılamayacaklar, sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişi, 5.daire
E:1986/1746 K:1986/1467
8.daire e:1993/111, k:1993/2074 8.daire
E:1993/111 K:1993/2074
10.daire e:1986/1771, k:1986/1754 10.daire
E:1986/1771 K:1986/1754
7.daire e:1986/1853, k:1989/3154 7.daire
E:1986/1853 K:1989/3154
4.daire e:1986/1909, k:1986/2884 4.daire
E:1986/1909 K:1986/2884
Köy tüzelkişiliğinin sona ermesi, köy tüzelkişiliğinin sona ermesi, mücavir alan içine alınma, 1.daire
E:1993/123 K:1993/133
10.daire e:1986/1919, k:1989/435 10.daire
E:1986/1919 K:1989/435
10.daire e:1986/1946, k:1986/2547 10.daire
E:1986/1946 K:1986/2547
10.daire e:1986/1960, k:1986/1964 10.daire
E:1986/1960 K:1986/1964
Hazineye ait taşınmazlar, hazineye ait taşınmazlar, tapu tahsis belgesi, , hazineye ait taşınmazlar 6.daire
E:1998/1445 K:1999/1586
Servetleri değerlemede emsal bedel, servetleri değerlemede emsal bedel, veraset ve intikal vergisi, , servetleri değerlemede emsal bedel 7.daire
E:1998/1447 K:1999/608
Kamu yararı, kamu yararı, şehircilik ve planlama esasları, turizmi teşvik, , kamu yararı, şehircilik ve planlama esasları 6.daire
E:1998/1451 K:1999/5992
Davaya katılma, davaya katılma, kamu yararı, kıyı bandı turizm merkezi ilanı, milli parklar, şehircilik ilkeleri, turizmi teşvik, , davaya katılma, kamu yararı, kıyı bandı turizm merkezi ilanı, milli parklar, şehircilik ilkeleri, turizmi teşvik 6.daire
E:1998/1455 K:1999/5011
Danıştay incelemesi, danıştay incelemesi, elektrik enerjisi satış tarifesi, imtiyaz sözleşmesi, mevzuat değişikliği, sözleşme hükümlerinin uygulanması niteliği, , danıştay incelemesi 10.daire
E:2001/4816 K:2003/423
10.daire e:1998/1468, k:2000/2775 10.daire
E:1998/1468 K:2000/2775
Aşırı fiyat uygulaması, aşırı fiyat uygulaması, hakim durumun kötüye kullanılması, kamu teşebbüsleri, rekabet düzenlemelerinin asli amacıyla bağdaşmamak, rekabet koşullarının bulunmaması, rekabet kurallarının uygulanamayabileceği, rekabette hakim durumun 10.daire
E:2001/4817 K:2003/4770
Katma değer vergisi ihracat istisnası, katma değer vergisi ihracat istisnası, yeminli mali müşavirler katma değer vergisi iadesi tasdik raporu, , katma değer vergisi ihracat istisnası, yeminli mali müşavirler katma değer vergisi iadesi tasdik raporu 11.daire
E:1998/1469 K:1998/3504
Futbol 1. lig maçlarının yayın hakkına sahip kuruluşun hakim durumu kötüye kullanması, futbol 1. lig maçlarının yayın hakkına sahip kuruluşun hakim durumu kötüye kullanması, geçici tedbir kararında bulunması gereken hususlar, hakim durumun kötüye kullanıl 10.daire
E:2001/4818 K:2003/4533
Menkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, , menkul sermaye iradı, , menkul sermaye iradı 4.daire
E:1998/1477 K:1999/767
Borç para karşılığında senet alınmış olması, borç para karşılığında senet alınmış olması, faiz karşılığı borç para verildiğinin kabulü gerektiği, ikrazatçılık, sözleşme düzenlenmeden verilen borç para karşılığında senet alınmış olması, ticari iş veya iliş 7.daire
E:2001/4837 K:2005/49223
Cezalı tarhiyat, cezalı tarhiyat, yeminli mali müşavir, , cezalı tarhiyat 3.daire
E:1998/1493 K:1999/4417
Gümrük vergisinin tesbitinde satış bedeli yönteminin uygulanması, gümrük vergisinin tesbitinde satış bedeli yönteminin uygulanması, ithal edilen ürün kıymetinin tesbiti usulü, satış bedeli yönteminin uygulanması gereği, , gümrük vergisinin tesbitinde satı 7.daire
E:2001/4839 K:2005/495
İlan ve reklam vergisinden muafiyet, ilan ve reklam vergisinden muafiyet, kamu iktisadi kuruluşları, , ilan ve reklam vergisinden muafiyet 9.daire
E:1998/1495 K:1999/1419
İmar para cezası, imar para cezası, organize sanayi bölgeleri, , imar para cezası, organize sanayi bölgeleri, , imar para cezası 6.daire
E:2001/4866 K:2002/5400
Fikir ve sanat eseri ithalatı, fikir ve sanat eseri ithalatı, vergi mahkemelerinin görevi, , fikir ve sanat eseri ithalatı, vergi mahkemelerinin görevi 7.daire
E:1998/1512 K:1999/1022
Devlet memurları yabancı diller eğitim merkezince düzenlenen yabancı dil kursu, devlet memurları yabancı diller eğitim merkezince düzenlenen yabancı dil kursu, geçici görev yolluğu ödenmesi gereği, hakimlere geçici görev yolluğu ödenmesi gereği, yabancı d 5.daire
E:2001/4875 K:2005/8
7.daire e:2005/3205, k:2006/526 7.daire
E:2005/3205 K:2006/526
Hükümlü ve tutukluların beslenmeleri ve cezaevine alınacak eşyaları hakkındaki adalet bakanlığı genelgesinin iptali talebi, hükümlü ve tutukluların beslenmeleri ve cezaevine alınacak eşyaları hakkındaki adalet bakanlığı genelgesinin iptali talebi, mahkum 10.daire
E:2001/4889 K:2004/7804
Dava açma süresi, dava açma süresi, özel usulsüzlük cezası, , dava açma süresi, özel usulsüzlük cezası 4.daire
E:2001/4914 K:2002/1461
7.daire e:2005/3249, k:2006/981 7.daire
E:2005/3249 K:2006/981
Bağ-kur'un vergi, resim ve harç muafiyeti, bağ-kur'un vergi, resim ve harç muafiyeti, kanalizasyon, yol ve su tesisatı katılım payından muafiyet, katılım payı muafiyeti, vergi, resim ve harç muafiyetinin kapsamı, , bağ-kur'un vergi, resim ve harç muafiyet 9.daire
E:2001/4935 K:2004/1003
2.daire e:2005/3253, k:2006/59 2.daire
E:2005/3253 K:2006/59
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim