Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:349618
  Başlık Dairesi Ekleyen
Başlıksız içtihat 20.daire
E:2017/4371 K:2017/9095
Mahmut Asrağ
Başlıksız içtihat 2.daire
E:2017/4158 K:2017/10899
Mahmut Asrağ
Yargıtay 12.hukuk dairesi e:2014/33587 k:2015/8570 12.daire
E:2014/33587 K:2015/8570
Mahmut Asrağ
Kadının davacı erkeği sevmediğini, istemediğini, ailesinin zoruyla erkekle evlendiğini söylemesi 2.daire
E:2016/6508 K:2017/12363
Mahmut Asrağ
Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması 12.daire
E:2016/9641 K:2017/2572
Taner Erdoğan
Gümrüğe araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanması konusunda müzekkere yazılabilir mi? 12.daire
E:2017/7539 K:2017/13547
Taner Erdoğan
Dikkat içtihat değişikliği : kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur 12.daire
E:2017/6964 K:2017/12193
Taner Erdoğan
Yargıtay 18.hukuk dairesi e:2016/6268 k:2016/8610 18.daire
E:2016/6268 K:2016/8610
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/811 k:2017/3130 20.daire
E:2017/811 K:2017/3130
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/1729 k:2017/5747 20.daire
E:2017/1729 K:2017/5747
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/1914 k:2017/4369 20.daire
E:2017/1914 K:2017/4369
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/2744 k:2017/6891 20.daire
E:2017/2744 K:2017/6891
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/4105 k:2017/6918 20.daire
E:2017/4105 K:2017/6918
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/4326 k:2017/7592 20.daire
E:2017/4326 K:2017/7592
Mahmut Asrağ
Pay ölçer sistemine geçiş mecburiyeti- alınan karardan vazgeçilmesi uygulama tarihi 20.daire
E:2017/4346 K:2017/7202
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/4852 k:2017/7993 20.daire
E:2017/4852 K:2017/7993
Mahmut Asrağ
Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2015/8246 k:2016/2803 11.daire
E:2015/8246 K:2016/2803
Mahmut Asrağ
Tebliğ tarihinin düzeltilmesi - kesinleşmesinin gerektiği hal - haciz ihbarnamesi 12.daire
E:2016/12012 K:2017/4487
Taner Erdoğan
Yargı yeri belirlenmesi, yerel mahkemeyi bağlar 4.daire
E:2015/9939 K:2015/11270
Mahmut Asrağ
Yargıtay 15.hukuk dairesi e:2016/2477 k:2017/2415 15.daire
E:2016/2477 K:2017/2415
Mahmut Asrağ
Delil avansı-gider avansı ayrımı- keşif ve bilirkişi giderlerinin verilen süre içinde yatırılmaması- davanın ret sebebi Hukuk genel kurulu
E:2017/1141 K:2017/641
Mahmut Asrağ
Yargıtay denetiminde davanın esası yönünden değerlendirilmeyen kararın kanun yolu denetimi istinaf yoludur 9.daire
E:2017/19201 K:2017/5182
Mahmut Asrağ
Gerekçeli istinaf dilekçesinin süresinde verilmemesi durumunda, süre tutum dilekçesinde bildirilen sebeplerin istinaf incelemesi sırasında dikkate alınıp alınmayacağı 22.daire
E:2017/33666 K:2017/12649
Mahmut Asrağ
İlamlı icrada faizin başlangıç tarihinin yazılmaması 12.daire
E:2010/18100 K:2010/29927
Taner Erdoğan
Yargıtay 22.hukuk dairesi e:2017/38261 k:2017/18700 22.daire
E:2017/38261 K:2017/18700
Mahmut Asrağ
Yargıtay 22.hukuk dairesi e:2017/38645 k:2017/19303 22.daire
E:2017/38645 K:2017/19303
Mahmut Asrağ
"bedeli teminattır" biçimindeki açıklama teminat senedi iddiası için yeterli midir? 12.daire
E:2009/1168 K:2009/9321
Taner Erdoğan
Miras payının devri-sözleşmenin geçerli olup olmadığının tespiti gereği 8.daire
E:0/2016 K:2017/0
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay 12.hukuk dairesi e:2017/609 k:2017/8999 12.daire
E:2017/609 K:2017/8999
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/4332 k:2017/7405 20.daire
E:2017/4332 K:2017/7405
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/4406 k:2017/7383 20.daire
E:2017/4406 K:2017/7383
Mahmut Asrağ
Yargıtay 2.hukuk dairesi e:2016/14807 k:2016/14344 2.daire
E:2016/14807 K:2016/14344
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2016/11359 k:2017/6497 17.daire
E:2016/11359 K:2017/6497
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2014/23582 k:2017/6544 17.daire
E:2014/23582 K:2017/6544
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2014/19427 k:2017/6534 17.daire
E:2014/19427 K:2017/6534
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2016/671 k:2017/6884 17.daire
E:2016/671 K:2017/6884
Mahmut Asrağ
Dosyaya başka bir dosyanın onama kararının konulması-dosya kapsamı ile onama kararının çelişmesi-maddi hata 16.daire
E:2016/5704 K:2016/9087
Mahmut Asrağ
Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2016/9284 k:2017/4126 11.daire
E:2016/9284 K:2017/4126
Mahmut Asrağ
Yargıtay 20.hukuk dairesi e:2017/5072 k:2017/3093 20.daire
E:2017/5072 K:2017/3093
Mahmut Asrağ
Alt işverenin işçilik alacaklarından (kıdem, ihbar...) sorumluluk prensipleri 13.daire
E:2017/5110 K:2017/7681
Mahmut Asrağ
Vekalet ücreti-temyiz ve karar düzeltme sınırının belirlenmesi usulü-karar tarihindeki mevzuat 13.daire
E:2017/5161 K:2017/7868
Mahmut Asrağ
İctihadın değişmiş olması başlangıçta davacının dava açmakta haklı olduğunu göstermeyeceği-vekalet ücretine hükmedilmesi gereği 13.daire
E:2017/5185 K:2017/7875
Mahmut Asrağ
Yargıtay 13.hukuk dairesi e:2017/5984 k:2017/7355 13.daire
E:2017/5984 K:2017/7355
Mahmut Asrağ
Yargıtay 13.hukuk dairesi e:2017/6309 k:2017/7810 13.daire
E:2017/6309 K:2017/7810
Mahmut Asrağ
Bilirkişi raporuna kabul beyanı usuli kazanılmış hak oluşturur. 13.daire
E:2017/6687 K:2017/8653
Mahmut Asrağ
Eski hükümde direnilmesi halinde taraflara yüklenen hak ve borçların hükümde sıra numarası altında açıkça (yeniden) gösterilmesi gerekir Hukuk genel kurulu
E:2017/1888 K:2017/916
Mahmut Asrağ
İşçiden alınacak ibraname-bozma kararına uyulması-usuli müktesep hak kuralı ve isitisnaları Hukuk genel kurulu
E:2017/2096 K:2017/895
Mahmut Asrağ
Sigortanın başlangıç tarihi-yaşlılık aylığı bağlanması koşullu-prim ödeme gün sayısının tamamlanması- aylık bağlanacak yaşın tespiti Hukuk genel kurulu
E:2017/2012 K:2017/893
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2017/2305 k:2017/1184 Hukuk genel kurulu
E:2017/2305 K:2017/1184
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2017/2347 k:2017/1205 Hukuk genel kurulu
E:2017/2347 K:2017/1205
Mahmut Asrağ
1 2 3 4 5 100


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim