Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:349591
  Başlık Dairesi Ekleyen
Kat maliklerinin ortak masraflara katılma borcu Hukuk genel kurulu
E:2013/740 K:2014/392
Semra Öztürk
Kambiyo takibine itiraz-keşide yeri yazılmamış olması Hukuk genel kurulu
E:2013/1022 K:2014/506
Semra Öztürk
Avukatlık ücret alacağı davasında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. 17.daire
E:2014/24250 K:2014/19620
Mahmut Asrağ
Temlik halinde alacak üzerindeki tasarruf yetkisi temlik alana geçer 8.daire
E:2014/10512 K:2015/10738
Mehmet A. Çelik
Mirasçılık belgesinin iptali davası çekişmeli yargı konusu olup görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir 14.daire
E:2015/8042 K:2015/5796
Mehmet A. Çelik
3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi ihtiyadi tedbir kararı satışı engeller mi? 12.daire
E:2010/28055 K:2011/9320
Taner Erdoğan
İhtiyati tedbir yoluyla satışın önlenmesi tedbir kararları satışı engeller mi? 12.daire
E:2006/22447 K:2006/24495
Taner Erdoğan
Alacak davasının açılması için hak düşürücü süre belirlenmediği 3.daire
E:2014/10622 K:2015/3571
Oktay Demir
İpoteğin fekki talebinde harcın taşınmazın değil ipotek miktarı üzerinden alınması gerekir 2.daire
E:2015/2656 K:2015/3653
Oktay Demir
Tüketici davasında dava değeri dava şartıdır 13.daire
E:2015/8864 K:2015/9109
Oktay Demir
Bankanın hesapları kapatmayarak ücret tahakkuk ettirmesi ve bu nedenle takip yapması haksız fiil olup manevi tazminat gerektirir 11.daire
E:2014/19015 K:2015/4138
Oktay Demir
Ana babanın çocuğun aşılanmasına karşı çıkması halinde sağlık tedbirine karar verilmesi gerekir 2.daire
E:2014/22611 K:2015/9162
Oktay Demir
Ziynetin kredi borcu için bozdurulmuş olması 3.daire
E:2014/15771 K:2015/1997
Oktay Demir
Belediye tahsis belgesi vermesi halinde tazminat
E:2014/15474 K:2015/9072
Mehmet Korkmaz
İhale bedeli muhammen bedelin üzerinde ise ihaleden zarar görme olgusundan söz edilemez 12.daire
E:2015/2096 K:2015/5308
Mahmut Asrağ
Taleple bağlılık ilkesi-şikayetin istihkak davası olarak kabul edilemeyeceği Hukuk genel kurulu
E:2012/241 K:2012/446
Oktay Demir
Manevi tazminatı miktarının belirlenmesi organ kaybı- yüzde otuzdokuz maluliyete 90.000. manevi tazmınatın fazla olması Hukuk genel kurulu
E:2014/250 K:2014/575
Mehmet A. Çelik
Yüzde onbeş sakatlığa 13 000tl manevi tazminat fazladır 21.daire
E:2014/4270 K:2014/20649
Mehmet A. Çelik
İbraname- tbk öncesi ve sonrası tarihli olması 9.daire
E:2011/9186 K:2013/18675
Mehmet A. Çelik
Manevi tizminat miktarının belirlenmesi yöntemi 21.daire
E:2014/19137 K:2014/19139
Mehmet A. Çelik
Hizmetten kaynaklanan tüm davaların kast yahut taksir farkı aranmaksızın idareye yöneltilmesi gerekir. Hukuk genel kurulu
E:2014/77 K:2015/1712
Oktay Demir
İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir Hukuk genel kurulu
E:2007/12 K:2007/197
Taner Erdoğan
İcra takibinde usulsüz tebligat - borca itiraz Hukuk genel kurulu
E:1991/0 K:1991/344
Mehmet Korkmaz
İcra takibinde usulsüz tebligat dilekçesi hangi merciye verilmeli? 12.daire
E:2006/19650 K:2006/22959
Mehmet Korkmaz
Geçersiz tebligat - kısa ya da uzun süreli ve geçici olarak adreste bulunmadığının 12.daire
E:2013/18918 K:2013/25691
Mehmet Korkmaz
Dairenin geç teslimi kooperatifin sorumluluğu 23.daire
E:2014/7532 K:2015/809
Mahmut Asrağ
Çocukla şahsi ilişki aynı şehir -farklı şehir ayrımı 2.daire
E:2015/2150 K:2015/1346
Mahmut Asrağ
Tapu iptali ve tescil muris, muvazaası, murisin taşınmaz satmaya ihtiyacı olmaması muvazaalı satış 1.daire
E:2013/13138 K:2013/12593
Mehmet A. Çelik
Usulsüz tebligat - askeri üst - içine serbestçe girilemeyen yer - 7201 sayılı kanunun 18 Hukuk genel kurulu
E:1991/12 K:1991/344
Taner Erdoğan
İflas erteleme davasında tedbir kararından sonra açılacak takiplerin durumu nedir? Hukuk genel kurulu
E:2010/12 K:2010/203
Taner Erdoğan
İflasın ertelendiği döneme ilişkin prim borcu nedeniyle, üst düzey yönetici aleyhinde ödeme emri düzenlenemeyeceği ,takip yapılamayacağı 10.daire
E:2015/2508 K:2015/4796
Mahmut Asrağ
Çalınan eşyanın sorumlusu yönetim mi? yargıtay 23. hukuk dairesinin içtihadı 23.daire
E:2012/5942 K:2013/168
Taner Erdoğan
Gerekçe ile hüküm arasında açık çelişki olması 8.daire
E:2015/1088 K:2015/5294
Mahmut Asrağ
İflas erteleme-bilirkişi raporunun kapsamı 23.daire
E:2014/167 K:2014/4183
Mahmut Asrağ
Nafaka alacağına ilişkin takipte vekalet ücreti takip talebindeki miktara göre nispi olarak hesaplanır 8.daire
E:2014/8649 K:2015/9615
Mahmut Asrağ
Verisil-microsoft davası yargıtay kararı. programların 2. el satış 11.daire
E:2014/17376 K:2015/8772
Taner Erdoğan
Sıra cetveli- satış isteme süresi 1.daire
E:2013/8354 K:2014/1190
Mahmut Asrağ
Reşit çocuğun nafaka talebi yardım nafakası olarak değerlendirilmelidir. 3.daire
E:2014/9271 K:2015/3016
Mahmut Asrağ
Yetki sözleşmesinde mahkemeden söz edilmiş ise, bu ifadenin icra dairelerini de kapsar Hukuk genel kurulu
E:2013/1021 K:2014/424
Taner Erdoğan
Maaşların kısmen haczi mümkün olup Hukuk genel kurulu
E:2013/11 K:2015/1101
Taner Erdoğan
Başarı primi ödemeleri fazla mesai alacağına saydırılamaz 22.daire
E:2014/7707 K:2015/23117
Mahmut Asrağ
Velayeti anneye bırakılan iki yaşındaki çocuğun her hafta sonu babası ile kişisel ilişki kurmasında üstün yararının olmadığına 2.daire
E:2013/23100 K:2014/12278
Mahmut Asrağ
Yargıtay: sahte senet iddiası icra takibini durdurmaz 12.daire
E:2014/9285 K:2014/11622
Mahmut Asrağ
Hakimler! bilinen en son adrese mi tebligat yapılmış? vekili var mı? kontrol etmezseniz tazminata mahkum olursunuz Hukuk genel kurulu
E:2014/4 K:2014/675
Taner Erdoğan
Pay ve paydaş çoğunluğu olması bile kira akdi geçerlidir Hukuk genel kurulu
E:2013/1683 K:2015/1447
Mahmut Asrağ
Belediyenin işçi çalıştırmak için danışıklı şirketler kurması 7.daire
E:2015/10694 K:2015/9672
Taner Erdoğan
İşyerinde mobbing 22.daire
E:2013/693 K:2013/30811
Mahmut Asrağ
Mobing kavramı-tazminat Hukuk genel kurulu
E:2012/1925 K:2013/1407
Mahmut Asrağ
Kamu görevlileri aleyhine açılacak tazminat davası Hukuk genel kurulu
E:2013/1575 K:2015/1102
Mahmut Asrağ
Kambiyo senedi takip alacaklısı • iyi niyetli hamil Hukuk genel kurulu
E:2014/406 K:2014/685
Mahmut Asrağ
1 96 97 98 99 100


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim