Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:349593
  Başlık Dairesi Ekleyen
Boşanma davası-karşılıklı kusur- kocanın kadına fiziksel şiddet uygulamasının daha ağır kusur olacağı Hukuk genel kurulu
E:2017/1573 K:2017/1195
Mahmut Asrağ
Velayete ilişkin davalarda usuli müktesep hak oluşmayacağı-yargılamanın her aşamasında değişen şartların ve delillerin sunulabileceği Hukuk genel kurulu
E:2017/1887 K:2017/1196
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2017/1682 k:2017/1194 Hukuk genel kurulu
E:2017/1682 K:2017/1194
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2015/1284 k:2017/1180 Hukuk genel kurulu
E:2015/1284 K:2017/1180
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2015/1305 k:2017/1181 Hukuk genel kurulu
E:2015/1305 K:2017/1181
Mahmut Asrağ
Mahkemenin yetki alanı dışında kalan yerde bilirkişilere yerinde inceleme yapma yetkisi verilmesi 15.daire
E:2016/1716 K:2017/1397
Mahmut Asrağ
Yargıtay 12.hukuk dairesi e:2007/19317 k:2007/22075 12.daire
E:2007/19317 K:2007/22075
Mahmut Asrağ
Genel mahkemede aynı konuda dava açılması icra mahkemesinde yapılacak borca itiraz yönünden derdestlik oluşturmayacağı 12.daire
E:2014/15933 K:2014/17415
Mahmut Asrağ
Yargıtay 22.hukuk dairesi e:2015/17587 k:2015/22860 22.daire
E:2015/17587 K:2015/22860
Mahmut Asrağ
Hmk sonrası düzenlenen avukat vekaletinde avukata ödeme yapmak için ahz-u kabz yetkisinin bulunması gerekmediği 8.daire
E:2015/6701 K:2017/7684
Mahmut Asrağ
Vekile tebliğ mecburiyeti asıl tarafa tebligat yapılması lüzumunu ortadan kaldırmaz- icra iflas suçları-cezaların şahsiliği 8.daire
E:2015/8178 K:2017/8396
Mahmut Asrağ
Kartel anlaşması- fazla alınan faizin iadesi davası-görevli mahkeme 19.daire
E:2016/10649 K:2017/5244
Oktay Demir
Kredi yapılandırma komisyonu- alınan bedelin erken kapama komisyonu olduğu iddiası- bilirkişi incelemesi 13.daire
E:2017/2721 K:2017/3403
Mahmut Asrağ
Bankanın tüketiciden yapılandırma sırasında erken ödeme cezası alamayacağı 13.daire
E:2017/5836 K:2017/6837
Mahmut Asrağ
Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki halinde kararın bozulacağı-bozmadan sonra mahkemenin önceki kısa kararla bağlı olmayacağı 4.daire
E:2016/10506 K:2017/909
Mahmut Asrağ
Ceza mahkemesi kararındaki haksız tahrikin varlığına ilişkin tespit tazminat davasında hukuk hakimini bağlar 4.daire
E:2016/16815 K:2017/3274
Mahmut Asrağ
Karşılıklı dava- kararın usulden bozulması halinde asıl dava yönünden yeniden karar kurulması gereği 4.daire
E:2017/887 K:2017/2528
Mahmut Asrağ
İhtarname ve dilekçe içeriği ile hakaret-tazminat davasında uygulanacak zamanaşımı-ceza zamanaşımı 4.daire
E:2017/1468 K:2017/2853
Mahmut Asrağ
Şua izni alacağının tespiti- iş yerinde keşif yapılması gereği 9.daire
E:2017/1963 K:2017/5361
Mahmut Asrağ
Fazla çalışma ücretinin ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. 9.daire
E:2017/8425 K:2017/4719
Mahmut Asrağ
Velayeti değişmeden de bakımı fiilen yapan tarafın iştirak nafakası isteyebileceği 3.daire
E:2017/831 K:2017/1606
Mahmut Asrağ
Nafakanın artırılması koşulları- yeni miktarın belirlenmesi 3.daire
E:2017/1222 K:2017/1412
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2015/2633 k:2017/1074 Hukuk genel kurulu
E:2015/2633 K:2017/1074
Mahmut Asrağ
Bozmadan sonra kurulacak yeni kararda bozma dışında kalan hüküm bölümleri ile ilgili de karar verilmesi gerekir Hukuk genel kurulu
E:2017/76 K:2017/570
Mahmut Asrağ
Kusurlu sürücünün mirasçılarının destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkı -2017 17.daire
E:2014/20799 K:2017/3097
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2014/21089 k:2017/3215 17.daire
E:2014/21089 K:2017/3215
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2014/19726 k:2017/3339 17.daire
E:2014/19726 K:2017/3339
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2015/13106 k:2017/3308 17.daire
E:2015/13106 K:2017/3308
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2015/3982 k:2017/3312 17.daire
E:2015/3982 K:2017/3312
Mahmut Asrağ
Sigorta genel şartları-kusurlu sürücü-mirasçının zarar gören 3.şahıs sayılacağı 17.daire
E:2014/19770 K:2017/3674
Mahmut Asrağ
Kusurlu sürücünün mirasçılarının destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkı -2017 17.daire
E:2016/9512 K:2017/4358
Mahmut Asrağ
Trafik iş kazası-kusurlu sürücünün mirasçısının destekten yoksun kalma tazminatı talebi -2017 21.daire
E:2016/11459 K:2017/4496
Mahmut Asrağ
İcra mahkemesi kararlarının temyizi-satışa hazırlık işlemleri konusunda verilen kararlar Hukuk genel kurulu
E:2014/597 K:2015/2841
Mahmut Asrağ
İcra mahkemesi kararlarında temyiz ve istinaf koşulları Hukuk genel kurulu
E:2014/836 K:2016/221
Mahmut Asrağ
Kocanın bağımsız konut tahsis etmemesi-kadının tedaviden kaçınması Hukuk genel kurulu
E:2017/1568 K:2017/1084
Mahmut Asrağ
Yargıtay 7.hukuk dairesi e:2016/29398 k:2016/21371 7.daire
E:2016/29398 K:2016/21371
Mahmut Asrağ
Yargıtay 9.hukuk dairesi e:2015/9470 k:2017/8364 9.daire
E:2015/9470 K:2017/8364
Mahmut Asrağ
Yargıtay 9.hukuk dairesi e:2016/14185 k:2017/8818 9.daire
E:2016/14185 K:2017/8818
Mahmut Asrağ
Performans düşüklüğü nedeniyle fesih-haklı fesih nedeni sayılmayacağı-kıdem tazminatı ve diğer hakların ödeneceği Hukuk genel kurulu
E:2015/1598 K:2017/643
Mahmut Asrağ
Kadının tüp bebek tedavisinden kaçınması-kocanın kadını sokakta bir başına bırakıp gitmesi-eşit kusur 2.daire
E:2015/12140 K:2016/3616
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2015/1034 k:2017/327 Hukuk genel kurulu
E:2015/1034 K:2017/327
Mahmut Asrağ
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2015/1244 k:2017/328 Hukuk genel kurulu
E:2015/1244 K:2017/328
Mahmut Asrağ
Direnme kararının dairece incelenmesi-usule ilişkin karar- esasa ilişkin karar-istinaf-temyiz Hukuk genel kurulu
E:2017/1276 K:2017/1192
Mahmut Asrağ
Davanın kısmen kabulü-direnme kararının kesinlik sınırının belirlenmesi- temyiz usulünde kararın verildiği tarihin esas alınacağı Hukuk genel kurulu
E:2017/1741 K:2017/922
Mahmut Asrağ
İstinaf öncesi yapılan temyiz denetimi usule ilişkin ise verilen yeni karar istinaf yoluna tabi olacaktır 3.daire
E:2017/12507 K:2017/7315
Mahmut Asrağ
Yargıtay 9.hukuk dairesi e:2017/20138 k:2017/9317 9.daire
E:2017/20138 K:2017/9317
Mahmut Asrağ
Yargıtay 9.hukuk dairesi e:2017/20139 k:2017/9318 9.daire
E:2017/20139 K:2017/9318
Mahmut Asrağ
Hakem heyeti kararıyla ilamsız icra takibi yapılması-takibe itiraz üzerine itirazın iptali açılmaması halinde takiplerin düşmüş sayılacağı 12.daire
E:2016/7422 K:2016/25581
Mahmut Asrağ
Kredi kesintilerinden kaynaklı itirazın iptali davası-icra takibinden önce hakem heyetine başvuru yapılması gereği 13.daire
E:2017/2956 K:2017/3628
Mahmut Asrağ
Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2016/1901 k:2016/2227 17.daire
E:2016/1901 K:2016/2227
Mahmut Asrağ
1 2 3 4 5 6 7 100


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim